Как да сменя тези картинки и от къде>?

Lorm3x

Registered
Това "С помоща на" как да сменя картинките?

d8da31ee5abcc3c3.JPG
 
Код:
 <a href='http://e107.org' rel='external'><img src='".e_IMAGE_ABS."button.png' alt='e107' style='border: 0px; width: 88px; height: 31px' /></a>
</div>
<div class='spacer'>
<a href='http://php.net' rel='external'><img src='".e_IMAGE_ABS."generic/php-small-trans-light.gif' alt='PHP' style='border: 0px; width: 88px; height: 31px' /></a>
</div>
<div class='spacer'>
<a href='http://mysql.com' rel='external'><img src='".e_IMAGE_ABS."generic/poweredbymysql-88.png' alt='MySQL' style='border: 0px; width: 88px; height: 31px' /></a>

----> Това са ти картинките ...


А ако искаш да смениш текста: "С помоща на"
влизаш в :
powered_by_menu\languages\Bulgarian.php

И търсиш :
Код:
define("POWEREDBY_L1", "С помощта на:");
 

Горе