Как да ще стане това

Lambenstein

Registered
Как да направя този скрипт да вади резултати за определен период, смисал сам да се нулира и почва отначало вс месец

Код:
<?php
$getid = $_GET['id'];
		$db = mysql_query("SELECT * FROM music ORDER by slushana DESC LIMIT 6");
		$i = 0; // prisvoqvame na $i stoinost 0 
			echo "&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<br><br>";
				 while($row = mysql_fetch_assoc($db))
					{
							$id = $row['id'];
							$ispylnitel = $row['ispylnitel'];
							$pesen = $row['pesen'];
							$snimka = $row['snimka'];
							$slushana = $row['slushana'];
							$download = $row['download'];
					 
							if($i%1 == 0)
						{
							echo "<li class='ajax_block_product'>
				<div class='home_image'><a class='product_image' href='music.php?id=$id' title='$ispylnitel-$pesen'><img src='$snimka' width='169' height='169'></a>
				</div><h5><a class='product_link' href='music.php?id=$id' title='$ispylnitel-$pesen'>$ispylnitel - $pesen</a></h5><div class='feat_price'>
        <span class='price'></span><a class='exclusive ajax' rel='ajax_id_product_3' href='$link' title='Download'>Download</a></div></li>";
						}
						echo "";
						$i++; //tuka narastva $i s 1 za vseki zapis ako ima 5 zapisa i shte stane 5
					}
				 
				$pp = "25"; 
				//колко резултата на страница 
				$page=(int)$_GET['page']; //присвояваме стойността на page 
				if(!$_GET['page']) //ако не е взета page да върне 1-ца 
						{ 
							$page="1"; 
						} 

							$limit = ($pp*$page)-$pp; //определяме лимитирането 

							$redove=mysql_query("SELECT * FROM music"); 

							$max=mysql_numrows($redove); //преброяваме редовете 
							$total=ceil($max/$pp); //пресмятаме броя на страниците 

							$query="SELECT id,ispylnitel,pesen,link,snimka,slushana,download FROM music ORDER by id DESC LIMIT $limit,$pp"; 
							$result=mysql_query($query); 

							echo ""; 
							// print-ваме посочените редове в таблица. 
							while($row = mysql_fetch_array($result)) 
								{ 
									echo ''; 
								} 

									echo"</table></center><br />"; 
?>


Благодаря предварително
 
PHP:
$day_now = date(\"d\");
 if($day_now == \"29\" || $day_now == \"30\" || $day_now == \"31\")
 {
  mysql_query(\"DELETE FROM `tablicata` \"); // zaqwka za izchustwane.. 
 }else{

echo \"Oshte ne e doshal kraq na meseca .. !\";
 
}

п.п. ако ти показва обратно наклонени черти , махни ги не ги добавям аз .. :)
 

Горе