Как се взимат RSS Новини от даден сайт?

Код:
 <?php

$readfile = file_get_contents("http://www.kaldata.com/rosebud/rss.php?catid=2"); //това е rss-a

$searchfile = eregi("<item>(.*)</item>", $readfile ,$arrayreg);

$filechunks = explode("<item>", $arrayreg[0]);

$count = count($filechunks);

echo "<table border='1'>"; //таблица

echo "<th colspan='3'>Заглавие</th>"; //заглавието на таблицата

for($i=1 ; $i<=$count-1 ;$i++)

{

ereg("<title>(.*)</title>",$filechunks[$i], $title); //взимаме заглавието

ereg("<link>(.*)</link>",$filechunks[$i], $links); //линка

ereg("<description>(.*)</description",$filechunks[$i],$desc); //и съкратения текст на урока

//форматиране на резултатите в таблица

echo "<tr><td>";

echo $title[1]; //заглавието

echo "</td><td>";

echo "<a href ='$links[1]'>$links[1]</a>"; //линка

echo "</td><td>";

echo htmlspecialchars_decode(stripslashes($desc[1])); //текста

echo "</td></tr>";

//

}

echo "</table>"; //затваряме таблицата

?>

Това съм го зел от блога на r3sp3k7 :)
 
vik96 каза:
Код:
 <?php

$readfile = file_get_contents("http://www.kaldata.com/rosebud/rss.php?catid=2"); //това е rss-a

$searchfile = eregi("<item>(.*)</item>", $readfile ,$arrayreg);

$filechunks = explode("<item>", $arrayreg[0]);

$count = count($filechunks);

echo "<table border='1'>"; //таблица

echo "<th colspan='3'>Заглавие</th>"; //заглавието на таблицата

for($i=1 ; $i<=$count-1 ;$i++)

{

ereg("<title>(.*)</title>",$filechunks[$i], $title); //взимаме заглавието

ereg("<link>(.*)</link>",$filechunks[$i], $links); //линка

ereg("<description>(.*)</description",$filechunks[$i],$desc); //и съкратения текст на урока

//форматиране на резултатите в таблица

echo "<tr><td>";

echo $title[1]; //заглавието

echo "</td><td>";

echo "<a href ='$links[1]'>$links[1]</a>"; //линка

echo "</td><td>";

echo htmlspecialchars_decode(stripslashes($desc[1])); //текста

echo "</td></tr>";

//

}

echo "</table>"; //затваряме таблицата

?>

Това съм го зел от блога на r3sp3k7 :)

+1
 

Горе