Как се вмъква

asteryx каза:
Как се вмъкват вотове в overall_header.tpl имам си готови направени но как с какъв код и каде точно
за форум ли ... или нещо нете разбирам ... обясни по - подробно да те разберем ... :?:
 
намираш тия редове:

Код:
						<td height="25" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="mainmenu"> <a href="{U_PROFILE}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_profile.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_PROFILE}" hspace="3" />{L_PROFILE}</a>   <a href="{U_PRIVATEMSGS}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_message.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{PRIVATE_MESSAGE_INFO}" hspace="3" />{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>   <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_login.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_LOGIN_LOGOUT}" hspace="3" />{L_LOGIN_LOGOUT}</a> </span></td>
					</tr>
				</table>
			  </td>
			</tr>
		</table>

		<br />


И след тях си слагаш анкетата.
 
е това ще стане ли то е на php


Код:
<?php 
include('conn.php'); // Инклудваме конфиг файла 
$ip= getenv("REMOTE_ADDR"); //Взимаме ИП адреса на потребителя 
$sql="SELECT * FROM vaprosi ORDER BY v_id DESC LIMIT 0 , 1"; //Селектираме последния записан въпрос в БД 
$rez=mysql_query($sql,$link); 
$red=mysql_fetch_array($rez); 
$vapros=$red['vapros'];//Това е променливата с въпроса 
$v_id=$red['v_id']; //Това е променливата с ИД номера на въпроса 

$sql1="SELECT * FROM ip WHERE `uip` LIKE '$ip' AND `v_id` LIKE '$v_id' ";//Селектираме от таблицата с ИП адреси дали има записан ИП адреса на потребителя и ИД на въпроса , т.е. дали е гласувал вече. 
$rez1=mysql_query($sql1,$link); 
$chekip=mysql_num_rows($rez1); //Ако даден потребител е гласувал ще върне резултат по голям от 0 в противен случаи ще върне 0 

$sql1="SELECT * FROM ip WHERE `v_id` LIKE '$v_id'"; 
$rez1=mysql_query($sql1,$link); 
$broiip=mysql_num_rows($rez1); //Взимаме броя на общо гласувалите в анкетата като селектираме ИП адресите които са записани за даден въпрос 

echo $vapros."<br /><br />"; //Принтираме Въпроса 


//Проверяваме дали потребителя е гласувал ако не е изписваме формата за гласуване 
if($chekip==0){ 


$sql="SELECT * FROM otgovori WHERE v_id LIKE '$v_id'";//Селектираме всички отговори със ИД($v_id) на въпроса. 
$rez=mysql_query($sql,$link); 


echo"<form action=\"sendvote.php\" method=\"POST\" >"; 

//С цикала while принтираме отговорите 
while($red=mysql_fetch_array($rez)){ 
//С радио бутона изпращаме $о_id ( ид на въпроса) към формата такаче да бъде променено точно това поле от БД. 
echo $red['otgovor']."<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"".$red['o_id']."\" /><br />"; 
} 
echo"<input type=\"submit\" value=\"Гласувай! \"/>
</form>"; 
} 


//Тази част от кода се изпалнява ако потребителя вече е гласувал т.е. акo $chekip получи стоиност по голяма от 0 
else{ 
//Селектираме отговорите от таблица отговори за съответния въпрос 
$sql="SELECT * FROM otgovori WHERE v_id LIKE '$v_id'"; 
$rez=mysql_query($sql,$link); 

//Отново с цикъл ги принтираме 
while($red=mysql_fetch_array($rez)){ 

echo $red['otgovor']." ".$red['rezultat']." "; 
$procent=$red['rezultat']*(100/$broiip) ;//Пресмятаме ги в проценти 

echo "<img src=\"bar_left.gif\" alt=\"\" border\"0\" /><img src=\"vote.gif\" style=\"width:$procent; height:9px\" alt=\"\" border\"0\" /><img src=\"bar_right.gif\" alt=\"\" border\"0\" /><br />"; 
} 

} 

mysql_close($link); 
?>
 
В overal_header може да слагаш само HTML , CSS или Javascript код.

Това е файл от темплейта..
 
да знам ама очаквах да може да се сложи някаде тази анкта и да си отваря във форума ( върху-над фона) и резултатите да отварят там да стане като част от страницата (форума)
 

Горе