Кирилица?

vasil_s9

Registered
Какъв код да сложа в този документ за кирилица?

Код:
<?php


 unset($tmp);

 $tmp .= "<div class='mediumtext' style='white-space:nowrap'>";

 if (!USER)
 {
  $tmp .= "	<form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
		<div>
		Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
		Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
		<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
		<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
		   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
		 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
		</div>
		</form>";
 }
 else
 {
  $tmp .= "	Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
		: <a href='".e_BASE."usersettings.php'>Settings</a> 
 		: <a href='".e_BASE."user.php?id.".USERID."'>Profile</a>
 		: <a href='".e_BASE."search.php'>Search</a>
		: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
		: ";
 }

 if (USER && $pref[pm_sendemail])
 {
  $tmp .= "	<a href='".e_PLUGIN."pm_menu/pm.php'>Private Messages</a> : ";
 }

 if (ADMIN)
 {
  $tmp .= "	<a href='".e_BASE."e107_admin/admin.php'>Admin Area</a> : ";
 }

 $tmp .= "</div>";

 define("GC_CUSTOM_LOGIN", $tmp);

 unset($tmp);

 
 if (!USER)
 {
  $tmp .= "	<form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
  		<div>
		Username: <input class='tbox' type='text'   name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
		Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
		<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
		<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
		    <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a>
		</div>
		</form>";
 }
 else
 {
  $tmp .= "	You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
		: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a> 
		: ";
 }

 define("GC_CUSTOM_LOGIN_SMALL", $tmp);
 
 unset($tmp);


 if (strstr($_SERVER[PHP_SELF], "forum"))
 {
  if (!USER)
  {
   $tmp .= "	<form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
   		<div>
		Username: <input class='tbox' type='text'   name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
		Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
		<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
		<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
		   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
		 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
		</div>
		</form>";
  }
  else
  {
   $tmp .= "	You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>";
  }
  
  $tmp = "<div style='text-align:center'>$tmp<hr /></div>";
  
 }
 
 define("GC_CUSTOM_LOGIN_FORUM", $tmp);
 
 unset($tmp);


 
?>
 
http://web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=65791

Код:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="windows-1251">

Код:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 
Мислиш ли, че ако ставаше с нещо от там щях да пускам темата :lol:
 
<?php

$chars="SET CHARACTER SET latin1";
mysql_query($chars);

unset($tmp);

$tmp .= "<div class='mediumtext' style='white-space:nowrap'>";

if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."usersettings.php'>Settings</a>
: <a href='".e_BASE."user.php?id.".USERID."'>Profile</a>
: <a href='".e_BASE."search.php'>Search</a>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

if (USER && $pref[pm_sendemail])
{
$tmp .= " <a href='".e_PLUGIN."pm_menu/pm.php'>Private Messages</a> : ";
}

if (ADMIN)
{
$tmp .= " <a href='".e_BASE."e107_admin/admin.php'>Admin Area</a> : ";
}

$tmp .= "</div>";

define("GC_CUSTOM_LOGIN", $tmp);

unset($tmp);


if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
    <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_SMALL", $tmp);

unset($tmp);


if (strstr($_SERVER[PHP_SELF], "forum"))
{
if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>";
}

$tmp = "<div style='text-align:center'>$tmp<hr /></div>";

}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_FORUM", $tmp);

unset($tmp);?>
- отгоре съм добавил $chars="SET CHARACTER SET latin1";
mysql_query($chars); но незнам как ти е настроена таблицата .. предполагам, че е на latin1 но може и да е друга .. да речем ако е на cp1251 го направи така $chars="SET CHARACTER SET cp1251";
mysql_query($chars);
 
justspy каза:
<?php

$chars="SET CHARACTER SET latin1";
mysql_query($chars);

unset($tmp);

$tmp .= "<div class='mediumtext' style='white-space:nowrap'>";

if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."usersettings.php'>Settings</a>
: <a href='".e_BASE."user.php?id.".USERID."'>Profile</a>
: <a href='".e_BASE."search.php'>Search</a>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

if (USER && $pref[pm_sendemail])
{
$tmp .= " <a href='".e_PLUGIN."pm_menu/pm.php'>Private Messages</a> : ";
}

if (ADMIN)
{
$tmp .= " <a href='".e_BASE."e107_admin/admin.php'>Admin Area</a> : ";
}

$tmp .= "</div>";

define("GC_CUSTOM_LOGIN", $tmp);

unset($tmp);


if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
    <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_SMALL", $tmp);

unset($tmp);


if (strstr($_SERVER[PHP_SELF], "forum"))
{
if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>";
}

$tmp = "<div style='text-align:center'>$tmp<hr /></div>";

}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_FORUM", $tmp);

unset($tmp);?>
- отгоре съм добавил $chars="SET CHARACTER SET latin1";
mysql_query($chars); но незнам как ти е настроена таблицата .. предполагам, че е на latin1 но може и да е друга .. да речем ако е на cp1251 го направи така $chars="SET CHARACTER SET cp1251";
mysql_query($chars);Незнам това е от e107 :)

А може ли точно кода да напишеш, че неразбрах :D
 
ем тоя код дето сам ти дал е написан смисал преработен но .. щом е e107 .. незнам .. я ако не стане дай дб-то си ..
 
викам, че неможах да разбера точно кода който ми даде да го напишеш само него ?>
 
<?php

$chars="SET CHARACTER SET latin1";
mysql_query($chars);

unset($tmp);

$tmp .= "<div class='mediumtext' style='white-space:nowrap'>";

if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."usersettings.php'>Settings</a>
: <a href='".e_BASE."user.php?id.".USERID."'>Profile</a>
: <a href='".e_BASE."search.php'>Search</a>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

if (USER && $pref[pm_sendemail])
{
$tmp .= " <a href='".e_PLUGIN."pm_menu/pm.php'>Private Messages</a> : ";
}

if (ADMIN)
{
$tmp .= " <a href='".e_BASE."e107_admin/admin.php'>Admin Area</a> : ";
}

$tmp .= "</div>";

define("GC_CUSTOM_LOGIN", $tmp);

unset($tmp);


if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
    <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_SMALL", $tmp);

unset($tmp);


if (strstr($_SERVER[PHP_SELF], "forum"))
{
if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>";
}

$tmp = "<div style='text-align:center'>$tmp<hr /></div>";

}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_FORUM", $tmp);

unset($tmp);?>
напиши това бе .. просто отдоло ти обясних какво съм добавил, и че нети знам чартсета на дб-то .. и затова ти казах, че айи не е latin1 да го направиш както е по дб-то ти ..
 
Флизаш в phpmyadmin да речем дб-то ти се казва e107 .. флизаш и мисля, че беше 5-тата колонка на име Колация и отдоло пише .. да речем
Код:
latin1_swedish_ci
аз искам да ми кажеш какво пише ..
 
Еми да .. значи пробвай с този код ..
<?php

$chars="SET CHARACTER SET latin1";
mysql_query($chars);

unset($tmp);

$tmp .= "<div class='mediumtext' style='white-space:nowrap'>";

if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."usersettings.php'>Settings</a>
: <a href='".e_BASE."user.php?id.".USERID."'>Profile</a>
: <a href='".e_BASE."search.php'>Search</a>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

if (USER && $pref[pm_sendemail])
{
$tmp .= " <a href='".e_PLUGIN."pm_menu/pm.php'>Private Messages</a> : ";
}

if (ADMIN)
{
$tmp .= " <a href='".e_BASE."e107_admin/admin.php'>Admin Area</a> : ";
}

$tmp .= "</div>";

define("GC_CUSTOM_LOGIN", $tmp);

unset($tmp);


if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
    <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_SMALL", $tmp);

unset($tmp);


if (strstr($_SERVER[PHP_SELF], "forum"))
{
if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>";
}

$tmp = "<div style='text-align:center'>$tmp<hr /></div>";

}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_FORUM", $tmp);

unset($tmp);?>
 
<?
$chars="SET CHARACTER SET latin1";
mysql_query($chars);

?>

<?php
unset($tmp);

$tmp .= "<div class='mediumtext' style='white-space:nowrap'>";

if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."usersettings.php'>Settings</a>
: <a href='".e_BASE."user.php?id.".USERID."'>Profile</a>
: <a href='".e_BASE."search.php'>Search</a>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

if (USER && $pref[pm_sendemail])
{
$tmp .= " <a href='".e_PLUGIN."pm_menu/pm.php'>Private Messages</a> : ";
}

if (ADMIN)
{
$tmp .= " <a href='".e_BASE."e107_admin/admin.php'>Admin Area</a> : ";
}

$tmp .= "</div>";

define("GC_CUSTOM_LOGIN", $tmp);

unset($tmp);


if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
    <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>
: <a href='".e_BASE."index.php?logout'>Logout</a>
: ";
}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_SMALL", $tmp);

unset($tmp);


if (strstr($_SERVER[PHP_SELF], "forum"))
{
if (!USER)
{
$tmp .= " <form method='post' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>
<div>
Username: <input class='tbox' type='text' name='username' size='15' value='' maxlength='20' />  
Password: <input class='tbox' type='password' name='userpass' size='15' value='' maxlength='20' />  
<input type='hidden' name='autologin' value='1' />
<input class='button' type='submit' name='userlogin' value='Login' />
   <a href='".e_BASE."signup.php'>Signup</a> |
 <a href='".e_BASE."fpw.php'>Forgot Password?</a>
</div>
</form>";
}
else
{
$tmp .= " You are Logged in as <b>".USERNAME." <b/>";
}

$tmp = "<div style='text-align:center'>$tmp<hr /></div>";

}

define("GC_CUSTOM_LOGIN_FORUM", $tmp);

unset($tmp);?>
- така ?
 

Горе