Код на картинка

Styl3rbg

Registered
Как мога да вземам кода на картинка?
Пример
Код: http://fan.kanald.com.tr/Handlers/OtherFile.ashx?FileID=6666
Снимка: http://web-tourist.net/userfiles/5/4567.png
 
PHP:
<?php
$snimka = file_get_contents('http://web-tourist.net/userfiles/5/4567.png');
echo $snimka;
?>


--------------------------------------------------------------


Може и като си запазваш кода като направиш един файл hmm.txt и ползваш формата която съм дал долу:

Може и в база данни да си го запазваш кода:
---------
PHP:
<html>
<body>
<form enctype="multipart/form-data" method="POST"  style="text-align:center">
<label>Image </label><input name="imagefile" type="file"><br/>
<input type="submit" value="Upload">
</form>
</body>
</html><?php

$imagee=$image = $_FILES['imagefile']['tmp_name'];
move_uploaded_file($imagee,'hmm.txt'); 

?>


------------------------------------------------------------------------
 

Горе