Коментари

TiMaTa

Registered
Използвам кода за коментари, който е дал miro_94 в тази тема и се опитвах да сложа и емотикони, но не се получи :cry:
Опитах по този начин :
Код:
<script type="text/javascript"> 
 
</script>

Код:
<img src="усмивка" onclick="addsmiley(' :) ')">

и след това да се изважда така :
Код:
<?php
$comment = str_replace(":)","КАРТИНКА ЗА УСМИХВАНЕ","$comment"); 
echo "$comment";
?>
но не ми се получи .. моля помогнете :cry:

И по възможност да има и бутончето до емотинките "още" и като се клйкне на него да се отваря "popup" прозорче и там вече да има и други емотиконки . Извинявам се за простите въпроси, но не мога да го направя.. :oops:

Благодаря предварително !

###по начина по който аз пробвах като натисна на емотиконката не ми се изписва например ":)" в полето за писане на коментар
 
Eто ти кода за коментари


Код:
<div class="gmlcomm">Коментари</div>
<div class='gmlinfopostcomm'>
<form action="" method="post">
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1">
<tr>
<td>Име:<br>
<input type="text" name="name" id="name"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100">
<table align="center">
<caption><b><font size="1">Emoticons</font></b></caption>
<tr>
<td><a href="javascript:emoticon(':biggrin:');"><img src="smilies/biggrin.gif" border="0" ></a></td>
<td> <a href="javascript:emoticon(':cool:');"><img src="smilies/cool.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':cry:');"><img src="smilies/cry.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':dead:');"><img src="smilies/dead.gif" border="0" ></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:emoticon(':eek:');"><img src="smilies/eek.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':embarrassed:');"><img src="smilies/embarrassed.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':laugh:');"><img src="smilies/laugh.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':love:');"><img src="smilies/love.gif" border="0" ></a></td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="javascript:emoticon(':mad:');"><img src="smilies/mad.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':no:');"><img src="smilies/no.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':none:');"><img src="smilies/none.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':rolleyes:');"><img src="smilies/rolleyes.gif" border="0" ></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:emoticon(':sad:');"><img src="smilies/sad.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':smile:');"><img src="smilies/smile.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':smilewinkgrin:');"><img src="smilies/smilewinkgrin.gif" border="0" ></a></td>
<td><a href="javascript:emoticon(':wink:');"><img src="smilies/wink.gif" border="0" ></a></td>
</tr>
</table>
</td>
<td> <INPUT onclick=b() type=button value="B" class="button">
<INPUT onclick=i() type=button value="I" class="button">
<INPUT onclick=u() type=button value="U" class="button">
<INPUT onclick=url() type=button value="Url" class="button">
<INPUT onclick=email() type=button value="Email" class="button"><br>
<form name=myform action="YOUR-SCRIPT.CGI">
<textarea name="мсг" wrap=physical cols="60" rows="9" onKeyUp="textCounter(this.form.мсг,this.form.remLen,800);" id="мсг"></textarea>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
<input name="submit" type="submit" class="btn" id="submit" value="Изпрати">
<input name="button2" type="reset" class="btn" id="button2" value="Изчисти">
</div>
<?php
include("config.php");
$id = (int)$_GET['id'];
if(isset($_POST['submit'])){
$date = date("d.m.Y , G.i");
$sql = mysql_query("INSERT INTO comment (id, article, author, comment, date) VALUES (NULL, '$id', '$_POST[name]', '$_POST[comment]', '$date')") or die(mysql_error());
}
else {
echo "";
}
?></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM `comment` WHERE `article`='$id' ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
while($raw = mysql_fetch_array($query)){
echo "
<div class='gmlc1'><span style='font-size:15px'>От <b>$raw[author]</b> на $raw[date]</span>  <a href='delcom.php?id={$raw['id']}' title='изтрий'><img src='images/dellcom.png' border='none;' /></a><br></div>
$raw[comment]";
}
?>

Значи трябва да си преименуваш ликовете към емотиконите.
Този код дето съм ти дал линковете към емотиконите е към папка
smiles/име.gif

Трябва да си направиш папка smiles или да слениш леко кода.
Също така трябва да смениш и имената на емотиконите както са в кода или да смениш кода

Eто ти и script.js това го свагаш в директорията кадето са ти кометгарите:

Код:
function textCounter(field, countfield, maxlimit) {
if (field.value.length > maxlimit) // if too long...trim it!
field.value = field.value.substring(0, maxlimit);

else
countfield.value = maxlimit - field.value.length;
}
function b()
{
document.form1.мсг.value += ("")
}
function i()
{
document.form1.мсг.value += ("[i][/i]")
}
function u()
{
document.form1.мсг.value += ("[u][/u]")
}function url()
{
document.form1.мсг.value += ("[url][/url]")
}function email()
{
document.form1.мсг.value += ("[email][/email]")
}
function emoticon(text) {
var txtarea = document.form1.мсг;
text = ' ' + text;
if (txtarea.createTextRange && txtarea.caretPos) {
var caretPos = txtarea.caretPos;
caretPos.text = caretPos.text.charAt(caretPos.text.length - 1) == ' ' ? caretPos.text + text + ' ' : caretPos.text + text;
txtarea.focus();
} else {
txtarea.value += text;
txtarea.focus();
}
}
 
Е ся ще напиша нов.

Eто ти sql
Код:
CREATE TABLE `comments` ( 
`id` int(4) NOT NULL auto_increment, 
`uid` text NOT NULL, 
`author` varchar(255) NOT NULL,
`date` varchar(255) NOT NULL, 
`comment` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

Ето ти и кода за добавяне на коментари

Код:
<? 
if (eregi("modules/uroci/add_comment.php", $_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { die ("Access Denied"); }
if(!$_SESSION['username'])
{
echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"0; URL=index.php?m=error\">";
}
?>
<script language="javascript" type="text/javascript">

</script>
<?
$id = $_GET['id'];
if($_POST['message'])
{
$msg = $_POST['message'];
$author = $_SESSION['username'];
$date = date("d.m.Y - H:i:s");
$sql = mysql_query("INSERT comments (uid, author, date, comment) VALUES ('$id', '$author', '$date', '$msg')");
echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"0; URL=index.php?m=uroci&ext=view&id=$id\">";
}
?>
<div class="com_er"><b><form action="" name="addform" method="POST">
<input type="button" value="[b]" onclick="javascript:areatext('[b]Text[/b]');">
<input type="button" value="[i]" onclick="javascript:areatext('[i]Text[/i]');">
<input type="button" value="[u]" onclick="javascript:areatext('[u]Text[/u]');">
<input type="button" value="Color" onclick="javascript:areatext('[color=]Text[/color]');">
<input type="button" value="Size" onclick="javascript:areatext('[size=0]Text[/size]');">
<input type="button" value="Img" onclick="javascript:areatext('[img]Address[/img]');">
<input type="button" value="URL" onclick="javascript:areatext('[url=Address]Name[/url]');">
<input type="button" value="Code" onclick="javascript:areatext('[code]
');"><br/>
<a href="javascript:areatext('smile');" border="0"><img src="images/smiles/icon_smile.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('arrow');" border="0"><img src="images/smiles/icon_arrow.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('biggrin');" border="0"><img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('confused');" border="0"><img src="images/smiles/icon_confused.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('cool');" border="0"><img src="images/smiles/icon_cool.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('cry');" border="0"><img src="images/smiles/icon_cry.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('eek');" border="0"><img src="images/smiles/icon_eek.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('evil');" border="0"><img src="images/smiles/icon_evil.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('exclaim');" border="0"><img src="images/smiles/icon_exclaim.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('frown');" border="0"><img src="images/smiles/icon_frown.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('idea');" border="0"><img src="images/smiles/icon_idea.gif" border="0"></a><br/>
<a href="javascript:areatext('lol');" border="0"><img src="images/smiles/icon_lol.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('mad');" border="0"><img src="images/smiles/icon_mad.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('mrgreen');" border="0"><img src="images/smiles/icon_mrgreen.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('neutral');" border="0"><img src="images/smiles/icon_neutral.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('razz');" border="0"><img src="images/smiles/icon_razz.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('redface');" border="0"><img src="images/smiles/icon_redface.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('rolleyes');" border="0"><img src="images/smiles/icon_rolleyes.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('sad');" border="0"><img src="images/smiles/icon_sad.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('surprised');" border="0"><img src="images/smiles/icon_surprised.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('twisted');" border="0"><img src="images/smiles/icon_twisted.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:areatext('wink');" border="0"><img src="images/smiles/icon_wink.gif" border="0"></a><br/>
<textarea rows="7" cols="55" name="message"<? if(isset($_POST[message])) echo $_POST[message]; ?></textarea><br><br>
<input type="submit" class="btn" value="Добави">
</form></b></div><br><br>
[/code]

Значи трябва да си създадеш папка images и в нея друга папка smiles

И в нея да добавиш емотиконите.


А ето ти и settings.php

Код:
<? 
if (eregi("settings.php", $_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { die ("Access Denied"); }
?>
<?php
$host = "Хост";
$dbusername = "Потребител";
$dbpassword = "Парола";
$db = "База дани";

$db_conn = mysql_connect("$host", "$dbusername", "$dbpassword")
or die("unable to connect to the database");
mysql_select_db("$db", $db_conn) or die("unable to select the database");
mysql_query("SET CHARACTER SET UTF-8");

session_start();
$duser = $_SESSION['username'];
$sql123 = "SELECT * FROM pm WHERE user='$duser' and procheteno='ne'";
$ress = @mysql_query($sql123) or die(mysql_error());
$num = mysql_num_rows($ress);

function bbcode($text){
$text=preg_replace(":smile:", '<img src=images/smiles/icon_smile.gif>',$text);

$text=preg_replace(":arrow:", '<img src=images/smiles/icon_arrow.gif>',$text);

$text=preg_replace(":biggrin:", '<img src=images/smiles/icon_biggrin.gif>',$text);

$text=preg_replace(":confused:", '<img src=images/smiles/icon_confused.gif>',$text);

$text=preg_replace(":cool:", '<img src=images/smiles/icon_cool.gif>',$text);

$text=preg_replace(":cry:", '<img src=images/smiles/icon_cry.gif>',$text);

$text=preg_replace(":eek:", '<img src=images/smiles/icon_eek.gif>',$text);

$text=preg_replace(":evil:", '<img src=images/smiles/icon_evil.gif>',$text);

$text=preg_replace(":exclaim:", '<img src=images/smiles/icon_exclaim.gif>',$text);

$text=preg_replace(":frown:", '<img src=images/smiles/icon_frown.gif>',$text);

$text=preg_replace(":idea:", '<img src=images/smiles/icon_idea.gif>',$text);

$text=preg_replace(":lol:", '<img src=images/smiles/icon_lol.gif>',$text);

$text=preg_replace(":mad:", '<img src=images/smiles/icon_mad.gif>',$text);

$text=preg_replace(":mrgreen:", '<img src=images/smiles/icon_mrgreen.gif>',$text);

$text=preg_replace(":neutral:", '<img src=images/smiles/icon_neutral.gif>',$text);

$text=preg_replace(":razz:", '<img src=images/smiles/icon_razz.gif>',$text);

$text=preg_replace(":redface:", '<img src=images/smiles/icon_redface.gif>',$text);

$text=preg_replace(":rolleyes:", '<img src=images/smiles/icon_rolleyes.gif>',$text);

$text=preg_replace(":sad:", '<img src=images/smiles/icon_sad.gif>',$text);

$text=preg_replace(":surprised:", '<img src=images/smiles/icon_surprised.gif>',$text);

$text=preg_replace(":twisted:", '<img src=images/smiles/icon_twisted.gif>',$text);

$text=preg_replace(":wink:", '<img src=images/smiles/icon_wink.gif>',$text);

$text = nl2br($text);
return $text;
}

?>

Надявам се да стане.
 

Горе