Къде е проблемът в този php-код?

brute

Registered
Код:
<form action="insert.php" method="post"> 
Heigh<input type="text" name="heigh"><br> 
Title <input type="text" name="title"> 
bold  
<input type="text" name="bold" value="1"> 
italic 
<input type="text" name="italic" value="1"><br> 
Size <input type="text" name="size"><br> 
Picture Url <input type="text" name="url"><br> 
Description <input type="text" name="desc"><br> 
Size Description <input type="text" name="sized"><br> 
Address <input type="text" name="address"><br> 
Phone: <input type="text" name="tel"><br> 
Fax: <input type="text" name="fax"><br> 
E-mail: <input type="text" name="email"><br> 
Category <input type="text" name="web"><br> 
<input type="Submit"> 
</form>


Код:
<? 
$user="root"; 
$password=""; 
$database="kvart"; 

$heigh=$HTTP_POST_VARS['heigh']; 
$title=$HTTP_POST_VARS['title']; 
$size=$HTTP_POST_VARS['size']; 
$bold=$HTTP_POST_VARS['bold']; 
$italic=$HTTP_POST_VARS['italic']; 
$url=$HTTP_POST_VARS['url']; 
$descr=$HTTP_POST_VARS['descr']; 
$sized=$HTTP_POST_VARS['sized']; 
$address=$HTTP_POST_VARS['address']; 
$tel=$HTTP_POST_VARS['tel']; 
$fax=$HTTP_POST_VARS['fax']; 
$email=$HTTP_POST_VARS['email']; 
$cat=$HTTP_POST_VARS['cat']; 
mysql_connect(localhost,$user,$password); 
mysql_select_db($database) or die( "DB error (table)"); 

$query = "INSERT INTO slatina VALUES ('$heigh','$title','$size','$bold','$italic,'$url','$descr','$sized','address','$tel','$fax','$email,'$cat')"; 
mysql_query($query); 
?>


къде е проблемът в този код? защото неможе да се качи в SQl базата данни?
 

bafitu

Registered
имаш ли тази база данни : kvart?
имаш ли в базата данни таблицата която си посочил...
и аз невиждам нещо нередно , но наистина доста ще помогнеш ако дадеш грешката :)
ЕДИТ: всъщност сега като се загледах видях това :
Код:
'$italic,
а трябва да е
Код:
'$italic',
:wink:
 

Горе