Малка редакция на Javascript

Gamerz

Registered
Някой може ли да ми помогне с редакцията на този джава код. Трябва да се сложи функция, като си влизал да не те запомня по cookie, а по запис на ip в базата данни. Или ако е възможно да проверява cookie-то ако си влизал в този сайт да не се появява повече от веднъж на няколко месеца.

Ето кода:

[js]jQuery(document).ready( function ()
{
if ($.cookie('age') == '18') { document.location = "hero.html"; } // Правим проверка дали съществува cookie с име 'age' и стойност '18' и ако има отиваме на посочената страница
else {
$('#blackbg').show().animate({opacity: '0.5' }, 400); // Показваме черния фон
$('#warningbox').animate({opacity: '1' }, 600); // Показваме Dialog Box-a
$('#buttons a').click(function(e){
e.preventDefault(); // "Блокираме" следването на URL-a при кликване на бутон
var button = $(this);
var button_href = button.attr('href'); // Взимаме стойността на атрибута href="" на кликнатия бутон
$('#blackbg').animate({opacity: "0"}, 600); // Скриваме черния фон
$('#warningbox').animate({opacity: "0"}, 600, function(){ // Скриваме Dialog Box-a
if ( button.hasClass('yes') ) { $.cookie('age', '18', { expires: 1 }); } // Слагаме cookie, когато бутонът за съгласие бива кликнат
document.location = button_href; // Подаваме стойността на атрибута href="", която бяхме взели по-горе и отиваме на въпросната страница
});
});
}
});
[/js]
 

Горе