Масив,четене на файлове и добавяне в база данни

Hous

Registered
Сглобих един готов код който БИ ТРЯБВАЛО да чете файловете от директория, да взима имената им в масив и после да прави проверка дали файловете (имената им) вече съществуват във база данни, и ако не съществуват да ги запише,но не се получава...

Код:
//open dir and get file names
$directoryy="mydir";
					   // create a handler to the directory
						$dirhandler = opendir($directoryy);
					 
						// read all the files from directory
						$nofiles=0;
						while ($filee = readdir($dirhandler)) {
					 
							// if $file isn't this directory or its parent 
							//add to the $files array
							if ($filee != '.' && $filee != '..')
							{
								$nofiles++;
								$filez[$nofiles]=$filee;                
							}   
						}
$filez държи имената
и сега проверката:
Код:
//check if file exist
					$item_exists_sql = "SELECT name FROM pictures where name = '" . $filez . "'";
		$item_exists = mysql_query($item_exists_sql, $db);
		if(mysql_num_rows($item_exists)<1)
		{
					echo "<font color=green>Inserting new item...</font><br/>";
							$item_insert_sql = "INSERT INTO pictures(name, title) VALUES ('" . $filez . "','1')";
							$insert_item = mysql_query($item_insert_sql, $db) or die (mysql_error());
							if (!$insert_item) { echo"we have a problem";}
		}
		else
		{
			echo "";//<font color=blue>Not inserting existing item..</font><br/>
		}
Но като добавя нови файлове не се записват просто нищо не изписва... явно някъде има проблем в кода.
пс:Опитах със print_r($filez); и показва всички имена както си трябва...
:lol:
 
[sql]$item_exists_sql = "SELECT name FROM pictures where name = '$filez'";
[/sql]
[sql]$item_insert_sql = "INSERT INTO pictures(name, title) VALUES ('$filez','1')";[/sql]

Я пробвай така :))

И нямаш ли config файл кадето пише как да се свържи с ДБ то че пишеш на всякаде $db според мен това НЕ трябва да го има :)
 
Интересно оказа се ,че след гадниа масив трябва да се зададе foreach за да се вземе всяка отделна стойност.
As simple as this
Код:
foreach ($arrey_holder as $picz){
кода за сравняване тук
}
 

Горе