Матура по математика

Ако си 7 клас, еднакви триъгълници, няколко задачи ИЗЦЯЛО от 6 клас, пропорции, диаграми, уравнения и такива. НЕ СЪМ сигурен че след 7 калс се водят матури, просто тук в даскалото им викаме така.
 
Над същия като и предната година ! Карах матура по математика като трета избираема и чесно да ти кажа се паднаха неща, които бяха аналогични на матурите от предната година :)
 

Горе