Можетели дами помогнете със Login system

h3tr1k

Registered
Имам следният проблем написах си система за логин регистер+админ панел но искам като влезе нали.Даго прехвърля на главната страница и даму пише излез вместо пак да има за влизане.Благодаря ако някой може ;) :oops: :oops:
 
със сесиии и е или с бисквитки


дай login.php да го видятова в index.php кадет искаш да излиза линка за изход

Код:
if($_SESSION["username"]){
<a href="logout.php">изход</а>
}

това в логин кадет пускаш сесиите


Код:
echo "<META HTTP-EQUIV=\"Refresh\" 
CONTENT=\"0; URL=index.php\">";
 
Код:
if($_SESSION["username"] == null)
{
echo 'Логин форма';
}else{
<a href="logout.php">Излез</а>
}
Ако съм те разбрал :)
 
Този индекс, който си ми дал всъщнсост е някаква регистрация. Направил съм ти логин файла, ето го:
Код:
<?php
ob_start();
$host="127.0.0.1"; // Host name
$username="root"; // Mysql username
$password=""; // Mysql password
$db_name="register"; // Database name
$tbl_name="members"; // Table name

// Connect to server and select databse.
mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot connect");
mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB");

// username and password sent from signup form
$user=addslashes(htmlspecialchars($_POST['user']));
$pass=addslashes(htmlspecialchars($_POST['pass']));

$sql="SELECT * FROM $tbl_name WHERE user='$user' and pass='$pass'";
$result=mysql_query($sql);

// Mysql_num_row is counting table row
$count=mysql_num_rows($result);
// If result matched $myusername and $mypassword, table row must be 1 row

if($count==1){
// Register $user, $pass and redirect to file "loginpro.php"
$_SESSION['isl'] = true;
header("location:index.php");
}
else {
echo "Грешен Потребител или Парола!";
}
?>
Сложил съм ти и една малка защита на пост променливите както и сесия. Проверката дали си логнат става така:
if($_SESSION['isl']) { echo "Ти си логнат"; }
Съответно обратното е:
if(!$_SESSION['isl']) { echo "Ти НЕ си логнат"; }

Сложи си ги където ти е удобно, вярвам, че ще се справиш :)
 
Заповядай:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>

<body>
</body>
</html>
 

Горе