Може ли този код да се напише по-кратко:

menugeo

Registered
Може ли този код да се напише по-кратко:

Код:
//
nextButton1.owner = this;
nextButton1.label = "1";
nextButton1.setStyle("fontWeight","bold");
nextButton1.useHandCursor = false;

// define the click
nextButton1.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = false;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","bold");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = 300;
	search();
};

nextButton2.owner = this;
nextButton2.label = "2";
nextButton2.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton2.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = false;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -600;
	search();
};

nextButton3.owner = this;
nextButton3.label = "3";
nextButton3.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton3.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = false;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -1500;
	search();
};

nextButton4.owner = this;
nextButton4.label = "4";
nextButton4.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton4.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = false;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -2400;
	search();
};

nextButton5.owner = this;
nextButton5.label = "5";
nextButton5.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton5.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = false;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -3300;
	search();
};

nextButton6.owner = this;
nextButton6.label = "6";
nextButton6.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton6.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = false;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -4200;
	search();
};

nextButton7.owner = this;
nextButton7.label = "7";
nextButton7.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton7.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = false;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -5100;
	search();
};

nextButton8.owner = this;
nextButton8.label = "8";
nextButton7.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton8.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = false;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -6000;
	search();
};

nextButton9.owner = this;
nextButton9.label = "9";
nextButton9.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton9.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = false;
	nextButton10.useHandCursor = true;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","bolt");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","normal");
	premesti_x = -6900;
	search();
};

nextButton10.owner = this;
nextButton10.label = "10";
nextButton10.useHandCursor = true;

// define the click
nextButton10.clickHandler = function() {
	nextButton1.useHandCursor = true;
	nextButton2.useHandCursor = true;
	nextButton3.useHandCursor = true;
	nextButton4.useHandCursor = true;
	nextButton5.useHandCursor = true;
	nextButton6.useHandCursor = true;
	nextButton7.useHandCursor = true;
	nextButton8.useHandCursor = true;
	nextButton9.useHandCursor = true;
	nextButton10.useHandCursor = false;
	nextButton1.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton2.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton3.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton4.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton5.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton6.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton7.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton8.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton9.setStyle("fontWeight","normal");
	nextButton10.setStyle("fontWeight","bolt");
	premesti_x = -7800;
	search();
};
 
Ами вкарай ги в един цикъл и щом е AS2 можеш да ползваш
Код:
eval()
да ги правиш на instance name-ове.
Ще правиш името като
Код:
nextButton + "i"
За AS3 мога да ти предложа по-елегантен начин, ако решиш да смениш към него :D
 

Горе