Моля помогнете!

HunteR

Super Moderator
Значи имам въпросче!Значи в моята игра правя да може да се изпращат ресурси, но там дето се въвеждат ресурсите
Код:
<INPUT TYPE="text" NAME="send_gaz" value="" size="7" maxlength="7">
Как да направя в този код да се въвеждат само числа без букви!???
 
$izpraten_gas = $_POST['send_gaz'];
if ( is_numeric ( $izpraten_gas ) )

...това ти прави проверката дали въведената стойност е число. Вече ти си го оправай в кода :)
 

Горе