Новините като цитат

kenwelo

Registered
Как да направя новините да ми излизат като цитат ..ползвам системата WP да става нещо като този сайт ;)

http://spomen4e.net/
 
Това ти е CSS-a
blockquote {
padding: 5px 5px 5px 40px;
background: #f5f5f5 url(link kum kartinka) top left no-repeat;
margin: 5px 0px; color:#000;
border: dashed 1px #b6b6b6;
}
Ето ти картинката
img_28.jpg


< blockquote>tekst v citat</ blockquote>
 
Добре и я ми виж индекса...

Код:
<?php get_header(); ?>
		<?php $my_query = new WP_Query('showposts=1'); ?>
		<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
		<div class="top_post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
			<div class="post_title">
				<h2>
				<div class="headline">
				Albums
				</div>
				
					<div class="headline_date">
						<?php the_time('F jS, Y') ?>
					</div>
					
				
				</h2>
				
			</div>
			<div class="top_entry">
			<div class="top_titles">
			<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent 

Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
			</div>
				<?php the_content('Read the rest of this entry »'); ?>
			</div>
			<div class="post_bottom">
			<div class="post_cat">
				Category: <?php the_category(', ') ?>
			</div>
			</div>
		</div>
		
		<?php endwhile; ?>
		<?php rewind_posts(); ?>
		<div id="about_box">
		
		
		<img src="<? bloginfo('template_directory')?>/images/about.gif" />
		<h3>
		Event
		</h3>
		<?php include (TEMPLATEPATH . '/about.txt'); ?>
		</div>
		

<div id="content">
			<?php query_posts('showposts=10&offset=1'); ?>
			<?php if (have_posts()) : ?>
			<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
			<div class="mag_posts" id="post-<?php the_ID(); ?>">
			<div class="top_mag_posts">
			<div class="bottom_mag_posts">
				<h2><?php the_category(', ') ?></h2>
				<div class="mag_posts_entry">
					<div class="top_mag_titles">
					<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" 

title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
					</div>
					<?php the_content(); ?>
				</div>
				<div class="mag_posts_meta">
					<div class="meta_date"><?php the_time('j') ?> <?php 

the_time('F') ?> <?php the_time('Y') ?></div>
					<div class="meta_comments">
					<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" 

title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>">Playlist >></a></div>
				</div>
			</div></div></div>
			<?php endwhile; ?>
			<?php endif; ?>
		</div>
	<?php include (TEMPLATEPATH . '/rightads.php'); ?>
	<?php get_sidebar(); ?>
<div class="clear"></div>
		
<?php get_footer(); ?>

ето линк към самия сайт:
http://music-area.info

Не мога да разбера това
<blockquote>асд</blockquote>
къде трябва да го сложа..
 

Горе