Нов вид на Whois-a

Paina

Registered
сигурно знаете какво е Who is така че Whois=Who is=Кой е

А ето го новия вид :

Код:
raw 301:*: {
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Away:  11* 9:: 11[ 8 $+ $3- $+ 11] 
}
raw 307:*: {
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Ident NS: 11* 9:: 11[8 Yes 11] 
}
raw 310:*: {
 haltdef
 echo -a echo -a 9:: 11*8 Help:  11* 9:: 11[8 Yes 11] 
}
raw 311:*:{
 haltdef
 echo -a 9- 
 echo -a 9:: 11*8 Nick:  11* 9:: 11[8 $2 11]
 echo -a 9:: 11*8 Name:  11* 9:: 11[8 $6- 11]
 echo -a 9:: 11*8 Host:  11* 9:: 11[8 $3 $+ $+ @ $+ $+ $4 11] 
}
raw 312:*:{
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Server: 11* 9:: 11[8 $3 11] 
}
raw 313:*: {
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Status: 11* 9:: 11[8 $5 $6 $7 $8 $9 11] 
}
raw 314:*:{
 haltdef
 echo -a 9- 
 echo -a 9:: 11*8 Nick: 11* 9:: 11[8 $2 11]
 echo -a 9:: 11*8 Name: 11* 9:: 11[8 $6- 11]
 echo -a 9:: 11*8 Host: 11* 9:: 11[8 $3 $+ $+ @ $+ $+ $4 11] 
}
raw 317:*:{
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Online: 11* 9:: 11[8 $asctime($4,dddd dd/mm/yyyy HH:nn:ss) 11] 
 echo -a 9:: 11*8 Idle:  11* 9:: 11[8 $duration($3) 11] 
}
raw 318:*:{
 haltdef
 echo -a 9-
}
raw 319:*:{
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Chan:  11* 9:: 11[8 $3- 11] 
}
raw 330:*: {
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Anick: 11* 9:: 11[8 $3 11] 
}
raw 338:*:{
 haltdef
 echo -a 9:: 11*8 Real Host: 11* 9:: 11[8 $3 11] 
 echo -a 9:: 11*8 Real IP: 11* 9:: 11[8 $4 11] 
}
raw 369:*:{
 haltdef
 echo -a 9-
}

Това се слага пак в Remote (alt+r) Правите ново файлче от File>New и го пействате там .
След което си избирате някой ник и му давате десен бутон и Whois(Кой е)
 
Няма начин да го върнеш(според мен), ако си сложил новия код в същия файл. А ако си го сложил в нов файл, даваш горе File->Unload!

P.S. Сетих се, че можеш да изтеглиш същия скрипт с който си и да вземеш кода и да го сложиш на твоята мирка...
 
SharkpenT каза:
Няма начин да го върнеш(според мен), ако си сложил новия код в същия файл. А ако си го сложил в нов файл, даваш горе File->Unload!

P.S. Сетих се, че можеш да изтеглиш същия скрипт с който си и да вземеш кода и да го сложиш на твоята мирка...

Аз затова го питах за името на мирката му.
 

Горе