Нужна ми е сериозна помощ за един мод за phpbb.

pszone

Registered
Привет на всички, от два дни се мъча с един мод за phpbb. По-точно се опитвам да се прeборя с два проблема, които просто не знам как да разреша. По-долу може да намерите линк към двата файла, които смятам, че са проблемни. Почти съм сигурен, че проблемите са в admin_groups файла.

admin/admin_groups
includes/functions

Първо когато, влеза в админ панела ми дава тази грешка:

Код:
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /home/hosting/pszone/web/forums/admin/admin_groups.php on line 206

Става дума точно за тази промяна в admin_groups.php

Ето и проблемния участък:

Код:
//-- mod : Loewen Enterprise - PAYPAL IPN REG / SUBSCRIPTION - GROUP -----------------------------------------------------------			
//-- add
	$group_payment = ( $group_info['group_type'] == GROUP_PAYMENT ) ? ' checked="checked"' : '';
	$group_period = intval($group_info['group_period']);
	$group_period_basis = $group_info['group_period_basis'];
	$group_first_trial_fee = ($group_info['group_first_trial_fee'] + 0.00);
	$group_first_trial_period = intval($group_info['group_first_trial_period']);
	$group_first_trial_period_basis = ($group_info['group_first_trial_period_basis']);
	$group_second_trial_fee = ($group_info['group_second_trial_fee'] + 0.00);
	$group_second_trial_period = intval($group_info['group_second_trial_period']);
	$group_second_trial_period_basis = ($group_info['group_second_trial_period_basis']);
	$group_sub_recurring = intval($group_info['group_sub_recurring']);
	$group_sub_recurring_stop = intval($group_info['group_sub_recurring_stop']);
	$group_sub_recurring_stop_num = intval($group_info['group_sub_recurring_stop_num']);
	$group_sub_reattempt = intval($group_info['group_sub_reattempt']);

	$grp_billing_circle = '<SELECT name="group_period"><OPTION>--</OPTION>';
	for($i = 1; $i <= 30; $i++ )
	{
		if($group_period == $i)
		{
			$grp_billing_circle .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
		}
		else
		{
			$grp_billing_circle .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
		}
	}
	$grp_billing_circle .= '</SELECT>';

	$grp_period_basis = '<select name="group_period_basis">';
	$grp_period_basis .= '<option value="0"' . ((strcasecmp($group_period_basis, '0') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >-select one-</option>';
	$grp_period_basis .= '<option value="D"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'D') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Day(s)</option>';
	$grp_period_basis .= '<option value="W"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'W') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Week(s)</option>';
	$grp_period_basis .= '<option value="M"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'M') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Month(s)</option>';
	$grp_period_basis .= '<option value="Y"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'Y') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Year(s)</option>';
	$grp_period_basis .= '</select>';
	
	$grp_recur_stop_num = '<SELECT name="group_sub_recurring_stop_num"><OPTION>--</OPTION>';
	for($i = 2; $i = 30; $i++ )
	{
		if($group_sub_recurring_stop_num == $i)
		{
			$grp_recur_stop_num .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
		}
		else
		{
			$grp_recur_stop_num .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
		}
	}
	$grp_recur_stop_num .= '</SELECT>';
	
	$grp_first_trial_period = '<SELECT name="group_first_trial_period"><OPTION>--</OPTION>';
	for($i = 1; $i <= 30; $i++ )
	{
		if($group_first_trial_period == $i)
		{
			$grp_first_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
		}
		else
		{
			$grp_first_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
		}
	}
	$grp_first_trial_period .= '</SELECT>';
	
	$grp_first_trial_period_basis = '<select name="group_first_trial_period_basis">';
	$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="0"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, '0') '0')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >-select one-</option>';
	$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="D"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'D') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Day(s)</option>';
	$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="W"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'W') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Week(s)</option>';
	$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="M"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'M') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Month(s)</option>';
	$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="Y"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'Y') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Year(s)</option>';
	$grp_first_trial_period_basis .= '</select>';
	
	$grp_second_trial_period = '<SELECT name="group_second_trial_period"><OPTION>--</OPTION>';
	for($i = 1; $i <= 30; $i++ )
	{
		if($group_second_trial_period == $i)
		{
			$grp_second_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
		}
		else
		{
			$grp_second_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
		}
	}
	$grp_second_trial_period .= '</SELECT>';
	
	$grp_second_trial_period_basis = '<select name="group_second_trial_period_basis">';
	$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="0"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, '0') '0')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >-select one-</option>';
	$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="D"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'D') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Day(s)</option>';
	$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="W"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'W') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Week(s)</option>';
	$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="M"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'M') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Month(s)</option>';
	$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="Y"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'Y') ')== 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Year(s)</option>';
	$grp_second_trial_period_basis .= '</select>';
//-- fin mod : Loewen Enterprise - PAYPAL IPN REG / SUBSCRIPTION - GROUP -----------------------------------------------------------

Реших да опитам да поправя проблема, и промених кода така:

//-- mod : Loewen Enterprise - PAYPAL IPN REG / SUBSCRIPTION - GROUP -----------------------------------------------------------
//-- add
$group_payment = ( $group_info['group_type'] == GROUP_PAYMENT ) ? ' checked="checked"' : '';
$group_period = intval($group_info['group_period']);
$group_period_basis = $group_info['group_period_basis'];
$group_first_trial_fee = ($group_info['group_first_trial_fee'] + 0.00);
$group_first_trial_period = intval($group_info['group_first_trial_period']);
$group_first_trial_period_basis = ($group_info['group_first_trial_period_basis']);
$group_second_trial_fee = ($group_info['group_second_trial_fee'] + 0.00);
$group_second_trial_period = intval($group_info['group_second_trial_period']);
$group_second_trial_period_basis = ($group_info['group_second_trial_period_basis']);
$group_sub_recurring = intval($group_info['group_sub_recurring']);
$group_sub_recurring_stop = intval($group_info['group_sub_recurring_stop']);
$group_sub_recurring_stop_num = intval($group_info['group_sub_recurring_stop_num']);
$group_sub_reattempt = intval($group_info['group_sub_reattempt']);

$grp_billing_circle = '<SELECT name="group_period"><OPTION>--</OPTION>';
for($i = 1; $i <= 30; $i++ )
{
if($group_period == $i)
{
$grp_billing_circle .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
}
else
{
$grp_billing_circle .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
}
}
$grp_billing_circle .= '</SELECT>';

$grp_period_basis = '<select name="group_period_basis">';
$grp_period_basis .= '<option value="0"' . ((strcasecmp($group_period_basis, '0') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >-select one-</option>';
$grp_period_basis .= '<option value="D"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'D') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Day(s)</option>';
$grp_period_basis .= '<option value="W"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'W') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Week(s)</option>';
$grp_period_basis .= '<option value="M"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'M') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Month(s)</option>';
$grp_period_basis .= '<option value="Y"' . ((strcasecmp($group_period_basis, 'Y') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Year(s)</option>';
$grp_period_basis .= '</select>';

$grp_recur_stop_num = '<SELECT name="group_sub_recurring_stop_num"><OPTION>--</OPTION>';
for($i = 2; $i = 30; $i++ )
{
if($group_sub_recurring_stop_num == $i)
{
$grp_recur_stop_num .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
}
else
{
$grp_recur_stop_num .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
}
}
$grp_recur_stop_num .= '</SELECT>';

$grp_first_trial_period = '<SELECT name="group_first_trial_period"><OPTION>--</OPTION>';
for($i = 1; $i <= 30; $i++ )
{
if($group_first_trial_period == $i)
{
$grp_first_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
}
else
{
$grp_first_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
}
}
$grp_first_trial_period .= '</SELECT>';

$grp_first_trial_period_basis = '<select name="group_first_trial_period_basis">';
$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="0"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, '0') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >-select one-</option>';
$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="D"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'D') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Day(s)</option>';
$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="W"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'W') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Week(s)</option>';
$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="M"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'M') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Month(s)</option>';
$grp_first_trial_period_basis .= '<option value="Y"' . ((strcasecmp($group_first_trial_period_basis, 'Y') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Year(s)</option>';
$grp_first_trial_period_basis .= '</select>';


$grp_second_trial_period = '<SELECT name="group_second_trial_period"><OPTION>--</OPTION>';
for($i = 1; $i <= 30; $i++ )
{
if($group_second_trial_period == $i)
{
$grp_second_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '" SELECTED>' . $i . '</OPTION>';
}
else
{
$grp_second_trial_period .= '<OPTION VALUE="' . $i . '">' . $i . '</OPTION>';
}
}
$grp_second_trial_period .= '</SELECT>';

$grp_second_trial_period_basis = '<select name="group_second_trial_period_basis">';
$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="0"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, '0') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >-select one-</option>';
$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="D"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'D') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Day(s)</option>';
$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="W"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'W') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Week(s)</option>';
$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="M"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'M') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Month(s)</option>';
$grp_second_trial_period_basis .= '<option value="Y"' . ((strcasecmp($group_second_trial_period_basis, 'Y') == 0) ? 'SELECTED' : '') . ' >Year(s)</option>';
$grp_second_trial_period_basis .= '</select>';

//-- fin mod : Loewen Enterprise - PAYPAL IPN REG / SUBSCRIPTION - GROUP -----------------------------------------------------------

Така грешките се махнаха, но по този начин сега въобще страницата admin_groups не се зарежда (когато искам да създам или редактирам дадена група).

В другия файл, промените са точно преди края на целия код.

Надявам се някой, който е по-запознат с php да успее да ми помогне. Предварително благодаря!
 

Горе