Няколко въпроса ...

our

Registered
Въпросите ми са следните :

1) В системата ми за уроци в момента при пускане на нов урок има поленце за Автор:. Така всеки може да пише от всевъзможни никове. IP-то се записва, но го виждам само аз. Как да направя така, че да пусна сесия от форума само за страницата write.php , където се пише нов урок ?

2) Как да направя на 30-тият урок да идва втора страница :)

3) Как да направя да може да се едитва съдържанието в урока (не от даден потребител а от всички). ready 10x to mute

4) Как да изваждам последните десет записа в базата данни. Всмисъл как му се задава да са последните десет :) - ready 10x to baf, mute,admin

Не са нужни цели скриптове, а поне насока как да стане :) Аз ще си го напиша ;)
 

Admin

Registered
Подред малко:

Влизаш в /forum/include/page_header.php

Най отгоре на този файл ( след <? )пишеш:
session_start();


после намираш следните редове:

header ('Expires: 0');
header ('Pragma: no-cache');

след тях пишеш следното:

if ( $userdata['session_logged_in'] )
{
$HTTP_SESSION_VARS['potrebitel']=$userdata['username'];
}

така стартираш сесия която е с потребителското име на логнатия потребител.

По този начин ако влиза потребителя в друга страница (write.php със стратирана сесия) ще може да разбереш кой е потребителя.

...Незнам как работи системата ти но ако влизат да пишат уроци през форума (от форума) значи ще стане по горния начин.
 

bafitu

Registered
1) ... admina даде..
2) преди бяхме разглеждали скриптове за pagеnation потърси в търсачката ако го намеря ще ти дам линка
3)
как от всички :shock: то тогава всеки ще си едитва с глупости..?
иначе работата е същата като с изкарването
пак select ....
само , че ги вкарваш в един <form> с текст ареа и инпути (като в тях вкараш съдържанието от бд-то) и после с субмит бутона ъпдейтваш записа.
UPDATE `tablicata` SET `urok` = '$urok' , `zaglavie` = `$zaglavie` WHERE id=$id;
нещо такова.
4)
аз ти го казах ама пак ще ти го напиша:
SELECT zaglavie, urok, name, date FROM uroci ORDER BY id DESC LIMIT 10
после с 1 while ..
while( $row = mysql_fetch_array($result) )
{ echo $row['zaglavie'].$row['urok']; }
нещо такова :?:
 

mute

Registered
1)
аз потребителя го записвам като го взимам от тук
$potrebitel=$HTTP_SESSION_VARS['vip'];

и после го записвам в БД

2) бях питал в една тема и админа беше дал скрипт ако него намериш довечера ще ти го дам

3)разгледаи този пример http://techtuts.com/?view=tutorials&act=tutorial&id=314

мисля че ще ти стане ясно ;)

4)последните 10 записа в БД мисля че се изваждат по следния начин
"SELECT * FROM news ' ORDER BY id DESC limit 0,10";
 

our

Registered
Последните 10 записа ги изкарах ;) Благодаря на baf,mute и admin. :)
Pagenation-а не го намерих.
А урокът на mute не ми се отваря ;)
 

mute

Registered
добре етого урока за едитване на статии
имаш 2 фаила
edit.php

Код:
<?php
include('../conn.php');
mysql_connect("localhost",$user,$password) or die ( 'проблем при свързване с MySQL!' );
mysql_select_db($database) or die ( 'Грешка при връзката!' ); 
$query = 'SELECT * FROM news ORDER BY id DESC'; // our lovely query

if ($r = mysql_query ($query)) { //if statement to say that if this is mysql_query, we proceed

while ( $row = mysql_fetch_array ($r)) { // while loop

echo"<div align=\"center\">
<table cellspacing=\"2\" width=\"445\">
 <tr>
  <td>{$row['title']}</td>
  <td width=\"50\">
   <div align=\"right\">
<a href=\"editnow.php?id={$row['id']}\">Edit</a></div>
  </td>
 </tr>
</table>
</div>";
}
// shows the title and the link to edit it
}else{

die ( 'zomg " . mysql_error() . " '); // error

}

mysql_close();
?>и другия е

editnow.php
Код:
<?php
include('../conn.php');
mysql_connect("localhost",$user, $password) or die ( 'проблем при свързване с MySQL!' );
mysql_select_db($database) or die ( 'Грешка при връзката!' ); 

if (isset($_POST['submit'])) {

$query = "UPDATE news SET title='{$_POST['title']}', content='{$_POST['content']}'  WHERE id={$_POST['id']} ";
$r = mysql_query ($query);
// our query
if ( mysql_affected_rows() == 1){
echo ' Статията беше променена <a href=edit.php >Към всички статии</a>'; // if the tutorial has been updated, we get a message of success
} else { // or
print "Статията неможе да бъде променена : " . mysql_error() . ". The query was $query."; // another error

}
}else {

if (is_numeric ($_GET['id'])) { // grabs the id

$query = "SELECT * FROM news WHERE id={$_GET['id']}";
if ($r = mysql_query ($query)) {
$row = mysql_fetch_array ($r);
// another query and info grabb (mysql_fetch_array)
echo '
<form action="editnow.php" method="post">
<p>Заглавие: 
<input type="text" name="title" size="40" maxsize="50" value="' . $row['title'] . '">
</p>
<p>Статия: 
<textarea name="content" cols="70" rows="23">' . $row['content'] . '</textarea>
</p>
<input type="hidden" name="id" value="' . $_GET['id'] . '">
<input type="submit" name="submit" value="Промени!">
</form>'; // our editing form

} else { // or...

echo" broken : " . mysql_error() . ". The query was $query."; // error
}


} else { // otherwise..

echo 'error'; // error
}
}


mysql_close(); // close mysql functions


?>
 

mute

Registered
Ето и скрипта които ти изкарва опделеден брои статии на страница
<?php
include('conn.php');
$link=mysql_connect('localhost',$user,$password );
$db=mysql_select_db($database);
// how many rows to show per page
$rowsPerPage = 20;

// by default we show first page
$pageNum = 1;

// if $_GET['page'] defined, use it as page number
if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum = $_GET['page'];
}

// counting the offset
$offset = ($pageNum - 1) * $rowsPerPage;

$query = "SELECT title,id FROM news ORDER BY id DESC LIMIT $offset, $rowsPerPage";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');

// print the random numbers
while ($row=mysql_fetch_row($result)) {
echo"<a href='art.php?art=$row[1]'>$row[0]<a><br>";
}

echo '<br>';

// how many rows we have in database
$query = "SELECT COUNT(id) AS numrows FROM news";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];

// how many pages we have when using paging?
$maxPage = ceil($numrows/$rowsPerPage);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];

// creating 'previous' and 'next' link
// plus 'first page' and 'last page' link

// print 'previous' link only if we're not
// on page one
if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$prev = " <a href=\"$self?page=$page\">[Предишна]</a> ";

$first = " <a href=\"$self?page=1\">[Първа]</a> ";
}
else
{
$prev = ' [Предишна] '; // we're on page one, don't enable 'previous' link
$first = ' [Първа] '; // nor 'first page' link
}

// print 'next' link only if we're not
// on the last page
if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$next = " <a href=\"$self?page=$page\">[Следваща]</a> ";

$last = " <a href=\"$self?page=$maxPage\">[Последна]</a> ";
}
else
{
$next = ' [Следваща] '; // we're on the last page, don't enable 'next' link
$last = ' [Поседна] '; // nor 'last page' link
}

// print the page navigation link
echo $first . $prev . " Страница <strong>$pageNum</strong> от <strong>$maxPage</strong>" . $next . $last;


?>
 

Admin

Registered
4) Как да изваждам последните десет записа в базата данни. Всмисъл как му се задава да са последните десет - ready 10x to baf, mute,admin

http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=740
 

Горе