Обратно броене

bezdrum

Registered
Искам да сложа в сайта си брояч който да показва колко време остава до дадена дата. Харесах си тоя.
http://dynamicdrive.com/dynamicindex6/dhtmlcount.htm
Някак си успях да махна горния и да остане само долният, но когато промених и датата, да не показва колко остава до коледа, вместо цифри показваше NaN, дали е защото датата която му бях задал е следващата година? Освем това накрая така се олетох и омутах, че цялата страница отиде на май... ...
За да не стане пак така, някой би ли махнал горният брояч и да ми каже как да задавам правилно датата?
Много благодаря предварително
 

jooorooo

Registered
Код:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>New Page 1</title>

<style style="text/css">

.lcdstyle{ /*Example CSS to create LCD countdown look*/
background-color:black;
color:yellow;
font: bold 18px MS Sans Serif;
padding: 3px;
}

.lcdstyle sup{ /*Example CSS to create LCD countdown look*/
font-size: 80%
}

</style>

<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Dynamic Countdown script- © Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for this script and 100s more.
***********************************************/

function cdtime(container, targetdate){
if (!document.getElementById || !document.getElementById(container)) return
this.container=document.getElementById(container)
this.currentTime=new Date()
this.targetdate=new Date(targetdate)
this.timesup=false
this.updateTime()
}

cdtime.prototype.updateTime=function(){
var thisobj=this
this.currentTime.setSeconds(this.currentTime.getSeconds()+1)
setTimeout(function(){thisobj.updateTime()}, 1000) //update time every second
}

cdtime.prototype.displaycountdown=function(baseunit, functionref){
this.baseunit=baseunit
this.formatresults=functionref
this.showresults()
}

cdtime.prototype.showresults=function(){
var thisobj=this


var timediff=(this.targetdate-this.currentTime)/1000 //difference btw target date and current date, in seconds
if (timediff<0){ //if time is up
this.timesup=true
this.container.innerHTML=this.formatresults()
return
}
var oneMinute=60 //minute unit in seconds
var oneHour=60*60 //hour unit in seconds
var oneDay=60*60*24 //day unit in seconds
var dayfield=Math.floor(timediff/oneDay)
var hourfield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay)/oneHour)
var minutefield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay-hourfield*oneHour)/oneMinute)
var secondfield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay-hourfield*oneHour-minutefield*oneMinute))
if (this.baseunit=="hours"){ //if base unit is hours, set "hourfield" to be topmost level
hourfield=dayfield*24+hourfield
dayfield="n/a"
}
else if (this.baseunit=="minutes"){ //if base unit is minutes, set "minutefield" to be topmost level
minutefield=dayfield*24*60+hourfield*60+minutefield
dayfield=hourfield="n/a"
}
else if (this.baseunit=="seconds"){ //if base unit is seconds, set "secondfield" to be topmost level
var secondfield=timediff
dayfield=hourfield=minutefield="n/a"
}
this.container.innerHTML=this.formatresults(dayfield, hourfield, minutefield, secondfield)
setTimeout(function(){thisobj.showresults()}, 1000) //update results every second
}

/////CUSTOM FORMAT OUTPUT FUNCTIONS BELOW//////////////////////////////

//Create your own custom format function to pass into cdtime.displaycountdown()
//Use arguments[0] to access "Days" left
//Use arguments[1] to access "Hours" left
//Use arguments[2] to access "Minutes" left
//Use arguments[3] to access "Seconds" left

//The values of these arguments may change depending on the "baseunit" parameter of cdtime.displaycountdown()
//For example, if "baseunit" is set to "hours", arguments[0] becomes meaningless and contains "n/a"
//For example, if "baseunit" is set to "minutes", arguments[0] and arguments[1] become meaningless etc


function formatresults(){
if (this.timesup==false){//if target date/time not yet met
var displaystring=arguments[0]+" days "+arguments[1]+" hours "+arguments[2]+" minutes "+arguments[3]+" seconds left until March 23, 2009 18:25:00"
}
else{ //else if target date/time met
var displaystring="Future date is here!"
}
return displaystring
}

function formatresults2(){
if (this.timesup==false){ //if target date/time not yet met
var displaystring="<span class='lcdstyle'>"+arguments[0]+" <sup>days</sup> "+arguments[1]+" <sup>hours</sup> "+arguments[2]+" <sup>minutes</sup> "+arguments[3]+" <sup>seconds</sup></span> left until this Christmas"
}
else{ //else if target date/time met
var displaystring="" //Don't display any text
alert("Christmas is here!") //Instead, perform a custom alert
}
return displaystring
}

</script>

</head>

<body>


<div id="countdowncontainer2"></div>

<script type="text/javascript">

var currentyear=new Date().getFullYear()
//dynamically get this Christmas' year value. If Christmas already passed, then year=current year+1
var thischristmasyear=(new Date().getMonth()>=11 && new Date().getDate()>25)? currentyear+1 : currentyear
var christmas=new cdtime("countdowncontainer2", "December 25, 2007")
christmas.displaycountdown("days", formatresults2)

</script>

</body>

</html>
 

jooorooo

Registered
забравих демото

и да кажа какво съм махнал и променил.

махнати:
Код:
<div id="countdowncontainer"></div>
<br />

Код:
var futuredate=new cdtime("countdowncontainer", "March 23, 2009 18:25:00")
futuredate.displaycountdown("days", formatresults)

променено:

Код:
var christmas=new cdtime("countdowncontainer2", "December 25, "+thischristmasyear+" 0:0:00")
christmas.displaycountdown("days", formatresults2)

на:

Код:
var christmas=new cdtime("countdowncontainer2", "December 25, 2007")
christmas.displaycountdown("days", formatresults2)
 

bezdrum

Registered
БЛАГОДАРЯ, после ще го видя как е, защото сега не мога да видя демото, ДАТАта не се отваря нещо)))
 

bezdrum

Registered
Сега имам нов проблем... това си бачка почти перфектно, с лисицата прави някой номера, но това са бели кахъри.
Проблема е там че ще сменям данните на това обратно броене през седмица, а понякога и всяка седмица... така че ако е в ХТМЛ документа става малко сложно, сега не, но когато станат 200-300 страници ... но ако го сложа в ЦСС додумента тогава ще има само една смяна
Може ли тоя брояч или някой подобен да се сложи в ЦСС фаила, а не в ХТМЛа???
 

Горе