Ограничение на текста?

ReXTaN

Registered
Как мога да направя да не изкарва цялия коментар а примерно 160 символа?

Код:
$our = mysql_query("SELECT * FROM comment ORDER BY id DESC LIMIT 0,5"); 
        while($r=mysql_fetch_array($our)){ 
        echo '<a href="#"><b>'.$r['username'].':</b> <font color="red">'.$r['comment'].'</font></a><br />'; 
        }
 
$our = mysql_query("SELECT * FROM comment ORDER BY id DESC LIMIT 0,5");
while($r=mysql_fetch_array($our)){
echo '<a href="#"><b>'.$r['username'].':</b> <font color="red">'.substr($r['comment'],0,160).'</font></a><br />';
}

:?: :?: :?: :?:

$our = mysql_query("SELECT * FROM comment ORDER BY id DESC LIMIT 0,5");
while($r=mysql_fetch_array($our)){
$kom = substr($r['comment'],0,160);
$kom = $kom . "...";
echo '<a href="#"><b>'.$r['username'].':</b> <font color="red">'.$kom.'</font></a><br />';
}

Второто слага и многоточие :?:
 
Като предното, но с проверка дали е е дълъг ХХ символа и товага слага многоточието

Код:
if (strlen($text)>200) { $thedots='<b>...</b>'; } 
			else { $thedots=''; } 
			$text=substr($text,0 , 200); 
echo $text.$thedots;
 
Вие дадохте една точка за support на purko .

A Dodo можеш ли да свърбеш твойто с моя код или пурко втория?
 
Код:
<?
	$our = mysql_query("SELECT * FROM comment ORDER BY id DESC LIMIT 0,5"); 
  while($r=mysql_fetch_array($our)){ 
	$text = $r['comment'];
	if (strlen($text)>120) { $thedots='<b>...</b>'; } 
	else { $thedots=''; } 
	$text=substr($text,0 , 120); 
  echo '<a href="#"><b>'.$r['username'].':</b> <font color="red">'.$text.$thedots.'</font></a><br />'; 
  }
?>
 

Горе