Осем ведомства вече са членове на националната мрежа за защи

staf

Registered
Националната мрежа NIPIES за обмен на информация и защита на правата по интелектуална собственост разшири обхвата си.
Три нови ведомства се присъединиха към NIPIES и подписаха Меморандума за сътрудничество относно защитата на правата на интелектуална и индустриална собственост в България.

Ведомствата в мрежата NIPIES са следните:

- Патентно ведомство
- Министерство на културата
- Агенция “Митници”
- Министерство на вътрешните работи
- Министерство на правосъдието
- Министерство на икономиката и енергетиката
- Министерство на земеделието и горите
- Комисия за защита на конкуренцията

Системата NIPIES е разработена през 2005 г. от Сирма Груп по проект на ФАР, в сътрудничество със С&Т България, Стоун Компютърс и специалисти в областта на закрилата на индустриалната собственост, авторските права и сродни на тях права от Англия и Дания. Системата е в редовна експлоатация от началото на 2006 г.

Предстои актуализация на системата, обусловена от промени в законодателството, регламентиращо изобретенията, полезните модели, марките, промишлените дизайни и Авторски права, както и обогатяването й с допълнителна функционалност и обхващането на допълнителни видове обекти.

Любопитно:
NIPIES е базирана на напреднала софтуерна инфраструктура от IBM, включваща DB2 Content Manager, WebSphere Portal, WebSphere Business Integration Server. За преноса на данни се използва високоскоростната оптическа мрежа на държавната администрация. Влизайки системата NIPIES, всеки потребител има собствено име и парола, с които се идентифицира и получава достъп до различни функции според правата си. Националната мрежа за сътрудничество предоставя изключителни условия за връзка и възможности за обмяна на информация между отделните ведомства, а така също и връзка с Интерпол. Проектът NIPIES е една от стъпките на страната ни, като член на Европейския съюз.

Източник: www.download.bg
 

Горе