Откриване на проксита

strasburg

Registered
Някой знае ли по какъв начин

http://hidemyass.com/proxy-list/

откриват прокситата? Как пък така ги индексират всичките?
 

Горе