От PDF в DOC

Пробвай това: http://www.phplivedocx.org/2009/02/06/convert-doc-to-pdf-in-php/ - не съм го пробвал, и не знам дали работи.
 

Горе