ПАК проблем с урок

JimBeam

Registered
Не работи!

Някой може ли да го оправи не се изтрива нищот от DB.

http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=1765
 
Дай си структурата на таблицата, от която искаш да триеш.
 
е аз това с таблиците всичко го оправих 'clips' другото трябва ли да го давам ?
 
Дали?


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `clips` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`artist` varchar(30) NOT NULL,
`name` varchar(30) NOT NULL,
`description` varchar(100) NOT NULL,
`link` varchar(500) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

то май урока въобще не работи
 
Код:
<head>
<meta charset="windows-1251">
</head>
<?php
$host="localhost"; // Сървъра
$username="root"; // Mysql потребителско име
$password=""; // Mysql парола
$db_name="test_mysql"; // ДБ име
$tbl_name="test_mysql"; // Име на таблицата

// Свързване към дб
mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("Не може да се свържи");
mysql_select_db("$db_name")or die("Не е избрана БД");

$sql="SELECT * FROM clips";
$result=mysql_query($sql) or die(mysql_error()."<br />greshka 1");

$count=mysql_num_rows($result);

?>
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td><form name="form1" method="post" action="">
<table width="400" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC">
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF"> </td>
<td colspan="4" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Изтриване от БД</strong> </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF">#</td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Номер</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Име</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Фамилия</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Е-Майл</strong></td>
</tr>
<?php
while($rows=mysql_fetch_array($result)){
?>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><input name="checkbox[]" type="checkbox" id="checkbox[]" value="<?php echo $rows['id']; ?>"></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['id']; ?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['name']; ?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['lastname']; ?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['email']; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr>
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><input name="delete" type="submit" id="delete" value="Изтрий"></td>
</tr>
<?php
// Започване на триенето
if(isset($_POST['delete'])){
$checkbox = $_POST['checkbox'];
for($i=0;$i<$count;$i++){
if(isset($checkbox[$i])) {
$del_id = $checkbox[$i];
$sql = "DELETE FROM clips WHERE id='$del_id'";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()."greshka 2");
}
}

// След завършване на триенето се пренасочва към файла delete_multiple.php
if($result){
echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=delete_multiple.php\">";
}
}
mysql_close();
?>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>
 
+ а защо като сложа повече информация тоест полетата като добавя още и продължава ибаче става сиво нататък вцета може ли да го оправиш да си е както така бордера и всичко
 
Абсолютно нищичко не разбрах от поста ти. Научи се да ползваш точки и запетайки :)
 
Оправих се точките и запетайките са под нивото ми :D
"не са ми нужни, поне за мен"
 

Горе