Повече резултати на 1 ред

Dj_BalthazaR

Registered
Код:
$table = "topfriends";
 $sql = "SELECT * FROM `$table` WHERE user='$logged[username]' ORDER BY id DESC";
 $result = mysql_query($sql);
 while($row=mysql_fetch_array($result))
 {
  $pesen=$row['pesen'];
  $id = $row['id'];
  echo"
  <table width=\"25%\" align=\"center\" style=\"text-align:center;\">
  <tr>
   <td align=\"center\" class=\"myfriends\"><a href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\" class=\"opacity\">
   <img src=\"images/no_avatar.jpg\" border=\"0\" width=\"90\" height=\"90\"></a>
   <br><a class=\"friends_link\" href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\">$pesen</a><br>
   <a title=\"Премахнете избраният потребител от листа с приятелите си\" href=\"javascript:;\" 
   onClick=\"cf=confirm('Премахване на $pesen от листа ви с приятели?');
   if (cf)window.location='index.php?st=yourfriends&action=del&nomer=$id';
   return false;\" valign='top'><div style=\"font-size:10px; color: red; font-weight: normal; text-align:center;\">премахни</div></a>
   </td>
  </tr>
  </table>";
  $br++;

Как може да се направи така, че да излизат по 3 резултата на ред?
 
Добре, а накрая това $i++ тъй като накрая на моя код имам $br++; трябва ли и двата да седят (ще има ли проблем двата да са един под друг) ?
 
Така и отново ги слага на един ред всичките резултати :(
Код:
$table = "topfriends";
 $sql = "SELECT * FROM `$table` WHERE user='$logged[username]' ORDER BY id DESC";
 $result = mysql_query($sql);
 echo "<table width=\"25%\" align=\"center\" style=\"text-align:center;\">
  <tr>";
 $i=0;
 while($row=mysql_fetch_array($result))
 {
  $pesen=$row['pesen'];
  $id = $row['id'];
  echo"
  
   <td align=\"center\" class=\"myfriends\"><a href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\" class=\"opacity\">
   <img src=\"images/no_avatar.jpg\" border=\"0\" width=\"90\" height=\"90\"></a>
   <br><a class=\"friends_link\" href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\">$pesen</a><br>
   <a title=\"Премахнете избраният потребител от листа с приятелите си\" href=\"javascript:;\" 
   onClick=\"cf=confirm('Премахване на $pesen от листа ви с приятели?');
   if (cf)window.location='index.php?st=yourfriends&action=del&nomer=$id';
   return false;\" valign='top'><div style=\"font-size:10px; color: red; font-weight: normal; text-align:center;\">премахни</div></a>
   </td>
  ";
  if($i%3===0) {
  echo "<br />";
  }
      $i++;
  $br++;
 }
 
И пак не иска :( Може би вместо <br /> трябва <tr> и после с някакво условие да го затвори тага?
 
Ами за къв чеп ти е в <tr> ??? Това <tr> извън цикъла трябва да го вкараш вътре в цикъла и после в условието...
 
По ринцип би трябвало пак въведе нов ред.Пробвай това:
$table = "topfriends";
$sql = "SELECT * FROM `$table` WHERE user='$logged[username]' ORDER BY id DESC";
$result = mysql_query($sql);
echo "<table width=\"25%\" align=\"center\" style=\"text-align:center;\">
<tr>";
$i=0;
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
$pesen=$row['pesen'];
$id = $row['id'];
echo"

<td align=\"center\" class=\"myfriends\"><a href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\" class=\"opacity\">
<img src=\"images/no_avatar.jpg\" border=\"0\" width=\"90\" height=\"90\"></a>
<br><a class=\"friends_link\" href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\">$pesen</a><br>
<a title=\"Премахнете избраният потребител от листа с приятелите си\" href=\"javascript:;\"
onClick=\"cf=confirm('Премахване на $pesen от листа ви с приятели?');
if (cf)window.location='index.php?st=yourfriends&action=del&nomer=$id';
return false;\" valign='top'><div style=\"font-size:10px; color: red; font-weight: normal; text-align:center;\">премахни</div></a>
</td>
";
if($i%3===0) {
echo "</td><tr>";
}
$i++;
$br++;
}
</tr>
 
Така излизат както трябва, но на първият ред имам 1 резултат на вторият 3 на третият ред пак 3 на последният два. :huh:
 
Пробвай следното:
$table = "topfriends";
$sql = "SELECT * FROM `$table` WHERE user='$logged[username]' ORDER BY id DESC";
$result = mysql_query($sql);
echo "<table width=\"25%\" align=\"center\" style=\"text-align:center;\">
<tr>";
$i=0;
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
$pesen=$row['pesen'];
$id = $row['id'];
echo"

<td align=\"center\" class=\"myfriends\"><a href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\" class=\"opacity\">
<img src=\"images/no_avatar.jpg\" border=\"0\" width=\"90\" height=\"90\"></a>
<br><a class=\"friends_link\" href=\"index.php?st=profile&user=$pesen\">$pesen</a><br>
<a title=\"Премахнете избраният потребител от листа с приятелите си\" href=\"javascript:;\"
onClick=\"cf=confirm('Премахване на $pesen от листа ви с приятели?');
if (cf)window.location='index.php?st=yourfriends&action=del&nomer=$id';
return false;\" valign='top'><div style=\"font-size:10px; color: red; font-weight: normal; text-align:center;\">премахни</div></a>
</td>
";
if($i%3===0) {
echo "</tr><tr>";
}
$i++;
$br++;
}
</tr>
 
relax каза:
И все пак не се разбра защо ===

Просто съм се объркал. С и без него или в повече е едно си също.. няма проблем.


И когато са 2 резултатите излизат на 2 реда..
 

Горе