Подредба в таблици

aquafresh

Registered
Код:
 <?php
$con = mysql_connect("localhost","root"," ");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}mysql_select_db("mine", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM maps ORDER BY RAND() LIMIT 1");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "
<a href='map.php?id=$row[id]'><img src='$row[img]' width='125' height='125' border='0'></a>
<a href='map.php?id=$row[id]'><span style='font-size: 13px;'>$row[name]</span></a>

";
}mysql_close($con);
?>

Това ми е кода как ще стане подобно на това
http://www.cstrike-planet.com/maps/all
 
<?php
$con = mysql_connect("localhost","root"," ");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}mysql_select_db("mine", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM maps ORDER BY RAND() LIMIT 1");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<table align='center' width='100%'><tr><td align='center'>
<a href='map.php?id=$row[id]'><img src='$row' width='125' height='125' border='0'></a>
<a href='map.php?id=$row[id]'><span style='font-size: 13px;'>$row[name]</span></a>
</td></tr></table>
";
}mysql_close($con);
?> [/quote]
:roll:
 
Код:
 <?php
$con = mysql_connect("localhost","root"," ");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}mysql_select_db("mine", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM maps ORDER BY RAND() LIMIT 1");
echo "<table align='center' width='100%'>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<tr><td align='center' width='200'>
<a href='map.php?id=$row[id]'><img src='$row[img]' width='125' height='125' border='0'></a>
<a href='map.php?id=$row[id]'><span style='font-size: 13px;'>$row[name]</span></a>
</td></tr>
";
}
echo "</table>";
mysql_close($con);
?>
Айде втори тото шанс :D
 
Код:
<?php
$con = mysql_connect("localhost","root"," ");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}mysql_select_db("mine", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM maps ORDER BY RAND() LIMIT 1");
$i=0;
echo "<table align='center' width='100%'><tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<td align='center'>
<a href='map.php?id=$row[id]'><img src='$row[img]' width='125' height='125' border='0'></a>
<a href='map.php?id=$row[id]'><span style='font-size: 13px;'>$row[name]</span></a>
</td>";
if( $i%6 == "1"){
echo "</tr><tr>";
}
$i++;
}
echo "</table>";
mysql_close($con);
?>
 
Стана , само че излизат от дива.
Пробвах се да настроя width-a,но каквото и да напиша не с епорменя
 
Оправих го ,но имам и друг файл в който трябва да се направи по същия начин. Трих слагах и нищо..

Ето кода
<?php
$host = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = " ";
$db = "mine";
$con = mysql_connect($host, $dbuser, $dbpass);
if(!$con){
die(mysql_error());
}
$select = mysql_select_db($db, $con);
if(!$select){
die(mysql_error());
}
$item = $_REQUEST['find'];
$data = mysql_query("SELECT * FROM maps WHERE name LIKE '%$item%'");
while($row = mysql_fetch_array($data)){
echo "
<center><table width='100%' border='0'>
<tr>
<td width='12%' style='font-size: 13px;'><center>$row[type]</center></td>
<td width='57%' style='font-size: 13px'><a href='map.php?id=$row[id]'><center>$row[name]</center></a></td>
<td width='15%' style='font-size: 13px'><center>$row[size] $row[size1]</center></td>
<td width='16%' style='font-size: 13px'><center>$row[date]</center></td>
</tr>
</table></center>
";
}
?>
 

Горе