Позволяване при попълнено поле.

index

Super Moderator
Здравейте,
имам следняит код :
<script type="text/javascript">
var i=1;
var k=<?=$manga_stranici?>;
for (i=1;i<=k;i++)
{
document.write('<label>['+i+']File:<input name="myfile[]" type="file" size="30" /></label>');
if ((i%2)==0) {
document.write('<br>');

}
}
</script>

Който създава полета от 1 до еди си колкото в зависимост , колко страници е манагата.
Една манга е от порядака на 10-20 страници.И може да се получи объркване при качването ( да се разменят някой страници ).
Как може да се направи , при попълнено поле да може да се отбрани следващото.


Мерси предварително за помоща :)
 
<label>[1]File:<input name="myfile[]" type="file" size="30" /></label>
Трябва да е попълнено за да се покаже :
[2]


Demo:
http://67.213.222.192/script/Client/uu_file_upload.php?serie_name=&chapter_title=Romance+of+Love+5&pstring=Um9tYW5jZSBvZiBMb3ZlIDUtfD0qLS0tLTIwMTk3NTliODkwMjEwZDVjMWNkMGM1Y2ZhMmNmNDM0


Да виждам JS-та на mangavolume ( сайта който съм дал като демо) ,обаче нищо немога да му разбера .....


edit:


if($myfile[1] != '') {
<label>[2]File:<input name="myfile[]" type="file" size="30" /></label> }
 
Извинявам се, че чак сега пиша, но нямах време.Виж този код:
Код:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
function writeField(num){
 	var forma = document.getElementById('forma');
	var pole = document.getElementById(num);
	if(num.value != ""){
	var p = parseInt(document.getElementById(num).id.match("[0-9]+").toString())+1;
	document.getElementById("field"+p).style.display='block';
	}
}
function disableFields(){
for(i=1; i<5; i++){
document.getElementById('forma')[i].style.display = 'none';
}
}
</script>
<style type="text/css">
#field2, #field3, #field4, #field5 {
	display:none;
}
</style>
</head>

<body>
<form method="" action="" id="forma">
<input name="" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field1" /><br />
<input name="" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field2" />
<input name="" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field3" />
<input name="" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field4" />
<input name="" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field5" />
<input type="submit" name="submit" /> <input type="reset" name="reset" onclick="disableFields()" />
</form>
</body>
</html>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
function writeField(num){
var forma = document.getElementById('forma');
var pole = document.getElementById(num);
if(num.value != ""){
var p = parseInt(document.getElementById(num).id.match("[0-9]+").toString())+1;
document.getElementById("myfile"+p).style.display='block';
}
}
function disableFields(){
for(i=1; i<5; i++){
document.getElementById('forma').style.display = 'none';
}
}</script>
<style type="text/css">
#field2, #field3, #field4, #field5 {
display:none;
}
</style>
</head>

<body>
<form method="" action="" id="forma">
<script type="text/javascript">
var i=1;
for (i=1;i<5;i++)
{
document.write('<label>['+i+']File:<input name="myfile'.+i+.'" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field'.+i+.'" size="30" /></label>');
if ((i%2)==0) {
document.write('<br>');
}
}
</script>
<input type="submit" name="submit" /> <input type="reset" name="reset" onclick="disableFields()" />
</form>
</body>
</html>

Празна страница :?
 
index каза:
Празна страница :?

Празна е заради
document.write('<label>['+i+']File:<input name="myfile'.+i+.'" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field'.+i+.'" size="30" /></label>');

Не може .+ трябва само +
document.write('<label>['+i+']File:<input name="myfile'+i+'" type="file" onchange="writeField(this.id)" id="field'+i+'" size="30" /></label>');
 
Навик от php-то.
Дава сега едно поле , попълвам го , но не показва следващо поле.
Без JS-то свата.Значи ще го бътам в php и от там да се вади...
 

Горе