Показване на големината

human

Registered
Искам да попитам как да накарам една търсачка да показва големината на файловете в KB,MB и т.н. Кода за търсачката е :
Код:
<html> 
<head> 
<link rel=stylesheet type="text/css" href="fs4.css" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 

<body> 
<center> 
<form action="" method="post"> 
 <label for="select"></label> 
 <input type="text" name="searched" maxlength="35" border="0"> 
 <select name="dir" id="dir"> 
  <option value="movies/">Филми</option> 
  <option value="clips/">Клипове 
  <option value="games/">Игри 
  <option value="pics/">Картинки 
  <option value="softwares/">Програми 
  <option value="flash/">Флаш 
  <option value="docs/">Документи 
  <option value="pages/">Страници 
  <option value="subs/">Суптитри 
  <option value="music">Музика 
  <option value="other/">Друго</option> 
  </select> 
 <input name="submit" type="submit" value="Търси"> 
 </form>
<?php 
$ip = $REMOTE_ADDR; 
echo "Здравей <b>$ip</b><br>";
?> 

<?php
$ip = gethostbyaddr($REMOTE_ADDR); 
echo ("Хоста ти е <b>$ip</b><br>"); 
?> 


<?php 
$flag=0; 
$dir="$dir"; 
$hits = filesize($file); 
if(isset($_POST['searched'])) { 
foreach(glob($dir."*") as $file) { 
if(@eregi($_POST['searched'], str_replace($dir, "", $file))) { 
echo "<table border=1.5><tr><td width=\"175\" style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">";
echo("<a href='".$file. "' target=_blank>".str_replace($dir, "", $file)."</a>\n"); 
echo "</td><td style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">";
echo("<a href='". "$dir'>Директория</a> <br/>\n"); 
echo "</td><td style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">";
echo ' ' . filesize($file) . ' ';
echo "</td></tr></table>"; 
echo "<td width='5%'>"; 
echo "</td></tr>"; 
$flag+=1; 
} 
} 
if($flag==false) { 
echo("Няма намерени файлове с "$searched"!"); 
} 
} 
?> 
</center> 
</body> 

</html>

С този код който е вътре показва само големината в bytes
ето го кода
Код:
$hits = filesize($file); 
echo ' ' . filesize($file) . ' ';

Мерси предварително!
 

bafitu

Registered
замени
echo ' ' . filesize($file) . ' ';
със:
Код:
$size = filesize($file);
function bafz($size){
$i=0;
$iec = array("K", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB");
while (($size/1024)>1) {
$size=$size/1024;
$i++;
}
return substr($size,0,strpos($size,'.')+4).$iec[$i];
}
echo bafz($size);
и трябва да стане..
 

human

Registered
bafitu каза:
замени
echo ' ' . filesize($file) . ' ';
със:
Код:
$size = filesize($file);
function bafz($size){
$i=0;
$iec = array("K", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB");
while (($size/1024)>1) {
$size=$size/1024;
$i++;
}
return substr($size,0,strpos($size,'.')+4).$iec[$i];
}
echo bafz($size);
и трябва да стане..

Mерси стана!
 

Горе