Показване на IP

088777_

Registered
Какво трябва да напиша, за да се покаже на всеки един регистриран потребител IP-то

Пример:

User 1 - [Редактирай] | [Изтрий] [IP Адрес: 77.76.187.74 ]
User 2 - [Редактирай] | [Изтрий] [IP Адрес: 52.63.234.44 ]
User 3 - [Редактирай] | [Изтрий] [IP Адрес: 43.26.153.12 ]

+1
 
Еми трябва да ги запишеш в база-данни!Тоест, всеки заредил сайта потребител, му записваш IP адреса в БД, след което ги извеждаш!
 
Ами правиш в базата данни в таблица users едно поле ip
и го записваш със $_SERVER['REMOTE_ADDR']
<input type="hidden" name="userip" value="$_SERVER['REMOTE_ADDR']" />
и после
$ip = $_POST['userip'];

и при INSERT VALUES въвеждаш за поле ip стойност '$ip'
 
Опитах се да го напиша, но не успях :(.

Ето какво съчиних..

<?php
$ipi = getenv("REMOTE_ADDR");
$ipi = $_POST['userip'];
$sql = "INSERT INTO `ips` (`ip`) VALUES id='".$_GET['$ip']."'";

echo $red['user'];?> - <a href="edituser.php?tid=<?php echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/useredit.png" border="0" title="Редактиране"></a> | <a href="delete.php?id=<?php echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/userdel.png" border="0" title="Изтрий"></a> [IP Адрес: <input type="hidden" name="userip" value="$_SERVER['REMOTE_ADDR']" /> ]<br>

Как да го оправя?
 
При формата за регистрация добави един ред:
Код:
<input type="hidden" name="userip" value="$_SERVER['REMOTE_ADDR']" />
след това доло при въвеждане на информацията в ДБ пишеш

Код:
php $ipi = $_POST['userip'];
$sql = mysql_query("INSERT INTO `users` (`ip`) VALUES ('$ip')");

а при извеждане в цикъла while
Код:
<?php
echo $red['user'];
?>
 - <a href="edituser.php?tid=<? echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/useredit.png" border="0" title="Редактиране"></a>
 |
<a href="delete.php?id=<? echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/userdel.png" border="0" title="Изтрий"></a>
[IP Адрес: <input type="hidden" name="userip" value="<? echo $red['ip']; ?>" /> ]<br>

нещо такова трябва да е :)
 
Не можах да го направя :shock: ...
В админ панела при рефреш на страницата ми се удвояваха регистрираните потребители ето така: [ - (edit) (delete) ]
 
Ами явно не можеш да разбереш как да го нагласиш. Ако искаш дай си ДБ-то и кода на двата файла за рег или там колкото са (може и 1 незнам) и ще ти го направя
 
Утре ще ти ги дам, защото сега имам работа по друг сайт...
 
Zion, заповядай.

reguser.php
<?
include("style1.html");
?>
<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Регистрация</b></td></tr></table>
<table style="border:1px dashed; color:#666666; padding: 10px; background:url('images/backgr.jpg'); -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td><br><font color="#FFFFFF"><?php
if (isset($_POST["submit"])) {
include ("connect.php");
if (!empty($_POST["user"])) $user = htmlspecialchars($_POST["user"]);
else $errMsg = "Моля въведете потребител!<br />";
if (!empty($_POST["pass"])) $pass = htmlspecialchars($_POST["pass"]);
else $errMsg = "Моля въведете парола!<br />";
if (!empty($_POST["mail"])) $mail = htmlspecialchars($_POST["mail"]);
else $errMsg = "Моля въведете е-майл!<br />";
if (!empty($_POST["year"])) $year = htmlspecialchars($_POST["year"]);
else $errMsg = "Не сте въвели полето против ботове!<br />";
if(!empty($_POST['skype'])) {
$skype = htmlspecialchars($_POST["skype"]);}
else {
$skype = "---";}
if (empty($errMsg)) {

$chek = mysql_query("SELECT * FROM `members` WHERE `user`='$user'")or die(mysql_error());
$chek = mysql_num_rows($chek);
if ($chek=='1') { echo 'Този потребител вече е регистриран! <a href="registration.html">НАЗАД</a>'; }
else {

$insert = mysql_query("INSERT INTO members(user, pass, mail, year, skype) VALUES('$user', '$pass', '$mail', '$year', '$skype')")or die(mysql_error());
echo 'Здравей, <b>' . $user . '</b>! Регистрацията е успешна! Може да влезеш от <a href="index.html">ТУК</a>';
}
} else echo $errMsg;
mysql_close();
}
?></font><br /></td></tr></table>
<?
include("style2.html");
?>

registration.html
<?
include("style1.html");
?>
<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Регистрация</b></td></tr></table>
<table style="border:1px dashed; color:#666666; padding: 10px; background:url('images/backgr.jpg'); -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td>
<form action="reguser.php" method="post">
<table><tbody>
<tr><td>Попълнете всички полета означени с "<font color="#FF0000">*</font>"!</td></tr>
<tr><td width="250px">Потребител <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="user" name="user" /> Минимален брой символи - 6</td></tr>
<tr><td>Парола <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="password" name="pass" /> Минимален брой символи - 6</td></tr>
<tr><td>Е-майл <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="mail" name="mail" /> Въведете истинската си Е-майл поща!</td></tr>
<tr><td>Skype <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="skype" name="skype" /> Въведете истинския си Skype акаунт! [ <font color="#FF0000"><b>Ако нямате напишете "<i>---</i>"</b></font> ]</td></tr>
<tr><td>Код против ботове <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="year" name="year" /> <?=date("Напишете това: <b>Y</b>")?></td></tr>
<tr><td align="center"><input type="submit" name="submit" value="Регистрация" /></td><td>[ Ако имате регистрация натиснете <a href="index.html">ТУК</a> ]</td></tr>
</tbody></table>
</form>
</td></tr></table>
<?
include("style2.html");
?>

Админ панел - editu.php
<?
include("../admin/style1.html");
?>
<table style="border:1px solid black; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('../admin/imgpan/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Редактиране</b></td></tr></table>
<table style="border:1px solid black; color:#666666; padding: 10px; background:url('../admin/imgpan/backgr.jpg'); -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td><br><font color="#FFFFFF">
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['login'])) {
header("Location: index.php");
}
?>
<?php

include("../admin/connect.php");
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass)or die(mysql_error());
mysql_select_db($dbname, $conn)or die(mysql_error());


$select = mysql_query("SELECT * FROM members")or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($select))
{
while($red = mysql_fetch_array($select))
{
?>
<?php
echo $red['user'];
?>
- <a href="edituser.php?tid=<? echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/useredit.png" border="0" title="Редактиране"></a> | <a href="delete.php?id=<? echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/userdel.png" border="0" title="Изтрий"></a><br>
<?php
}
}
mysql_close();
?> </font><br /></td></tr></table>
<?
include("../admin/style2.html");
?>

members.sql
CREATE TABLE `members` (
`id` INT(8) NOT NULL auto_increment,
`user` VARCHAR(255) NOT NULL,
`pass` VARCHAR(255) NOT NULL,
`mail` VARCHAR(255) NOT NULL,
`year` VARCHAR(255) NOT NULL,
`skype` VARCHAR(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY(`id`)
);

Може ли да ми направиш така, че да се показва IP-то на страницата editu.php след "псевдоним - [ редактирай ] [ изтрий ]", IP-то на потребителя
 
reguser.php
<?
include("style1.html");
?>
<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Регистрация</b></td></tr></table>
<table style="border:1px dashed; color:#666666; padding: 10px; background:url('images/backgr.jpg'); -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td><br><font color="#FFFFFF"><?php
if (isset($_POST["submit"])) {
include ("connect.php");
$ip = $_POST['ip'];
if (!empty($_POST["user"])) $user = htmlspecialchars($_POST["user"]);
else $errMsg = "Моля въведете потребител!<br />";
if (!empty($_POST["pass"])) $pass = htmlspecialchars($_POST["pass"]);
else $errMsg = "Моля въведете парола!<br />";
if (!empty($_POST["mail"])) $mail = htmlspecialchars($_POST["mail"]);
else $errMsg = "Моля въведете е-майл!<br />";
if (!empty($_POST["year"])) $year = htmlspecialchars($_POST["year"]);
else $errMsg = "Не сте въвели полето против ботове!<br />";
if(!empty($_POST['skype'])) {
$skype = htmlspecialchars($_POST["skype"]);}
else {
$skype = "---";}
if (empty($errMsg)) {

$chek = mysql_query("SELECT * FROM `members` WHERE `user`='$user'")or die(mysql_error());
$chek = mysql_num_rows($chek);
if ($chek=='1') { echo 'Този потребител вече е регистриран! <a href="registration.html">НАЗАД</a>'; }
else {

$insert = mysql_query("INSERT INTO members(user, pass, mail, year, skype, ip) VALUES('$user', '$pass', '$mail', '$year', '$skype', '$ip')")or die(mysql_error());
echo 'Здравей, <b>' . $user . '</b>! Регистрацията е успешна! Може да влезеш от <a href="index.html">ТУК</a>';
}
} else echo $errMsg;
mysql_close();
}
?></font><br /></td></tr></table>
<?
include("style2.html");
?>

registration.html
<?
include("style1.html");
?>
<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Регистрация</b></td></tr></table>
<table style="border:1px dashed; color:#666666; padding: 10px; background:url('images/backgr.jpg'); -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td>
<form action="reguser.php" method="post">
<input type="hidden" name="ip" value="<? $_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?>" />
<table><tbody>
<tr><td>Попълнете всички полета означени с "<font color="#FF0000">*</font>"!</td></tr>
<tr><td width="250px">Потребител <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="user" name="user" /> Минимален брой символи - 6</td></tr>
<tr><td>Парола <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="password" name="pass" /> Минимален брой символи - 6</td></tr>
<tr><td>Е-майл <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="mail" name="mail" /> Въведете истинската си Е-майл поща!</td></tr>
<tr><td>Skype <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="skype" name="skype" /> Въведете истинския си Skype акаунт! [ <font color="#FF0000"><b>Ако нямате напишете "<i>---</i>"</b></font> ]</td></tr>
<tr><td>Код против ботове <font color="#FF0000">*</font>:</td><td><input type="year" name="year" /> <?=date("Напишете това: <b>Y</b>")?></td></tr>
<tr><td align="center"><input type="submit" name="submit" value="Регистрация" /></td><td>[ Ако имате регистрация натиснете <a href="index.html">ТУК</a> ]</td></tr>
</tbody></table>
</form>
</td></tr></table>
<?
include("style2.html");
?>

Админ панел - editu.php
<?
include("../admin/style1.html");
?>
<table style="border:1px solid black; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('../admin/imgpan/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Редактиране</b></td></tr></table>
<table style="border:1px solid black; color:#666666; padding: 10px; background:url('../admin/imgpan/backgr.jpg'); -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td><br><font color="#FFFFFF">
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['login'])) {
header("Location: index.php");
}
?>
<?php

include("../admin/connect.php");
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass)or die(mysql_error());
mysql_select_db($dbname, $conn)or die(mysql_error());


$select = mysql_query("SELECT * FROM members")or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($select))
{
while($red = mysql_fetch_array($select))
{
?>
<?php
echo $red['user'];
?>
- <a href="edituser.php?tid=<? echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/useredit.png" border="0" title="Редактиране"></a> | <a href="delete.php?id=<? echo $red['id']; ?>"><img src="../admin/imgpan/userdel.png" border="0" title="Изтрий"></a> IP: <? echo $red['ip']; ?><br>
<?php
}
}
mysql_close();
?> </font><br /></td></tr></table>
<?
include("../admin/style2.html");
?>

members.sql
CREATE TABLE `members` (
`id` INT(8) NOT NULL auto_increment,
`user` VARCHAR(255) NOT NULL,
`pass` VARCHAR(255) NOT NULL,
`mail` VARCHAR(255) NOT NULL,
`year` VARCHAR(255) NOT NULL,
`skype` VARCHAR(255) NOT NULL,
`ip` VARCHAR(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY(`id`)
);

[/quote]
 
Здравей, WildBeast [ тук трябва да излезе ИП-то ]! Регистрацията е успешна!

WildBeast- [Редактиране] | [Изтрий] IP: тук трябва да излезе...

Не работи :(!
 
Е регистрирай един потребител, тези са сигурно от предните записи
 

Горе