Положение на две таблици и движение на текст

MasterOne

Registered
Код:
    <TABLE BORDER=1 cellpadding=5 cellspacing=5 FRAME=BOX RULES=NONE>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TEST</font>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TEST</font>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TEST</font>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TEST</font></td></table>
    <TABLE BORDER=1 cellpadding=5 cellspacing=5 FRAME=BOX RULES=NONE>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TEST</font>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TEST</font>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TESTl</font>
<th bgcolor="d9e6ef" onmouseover="style.backgroundColor='#FFFFFF';"
onmouseout="style.backgroundColor='#d9e6ef';" width=80><font size=2 color=000000>TEST</font></td></table>

Това е кодът. В Опера изглежда идеално, докато в Мозила се появява някаква бяла област в таблиците, която загрозява всичко. Как мога да го направя да е еднакво както в Опера, така и в Мозила ? Знам за разликите в четенето на кодовете на браузърите, но трябва да има някакъв начин да се направи добре изглеждащо както в Опера.
И второ, как мога да направя текста в <title> на някоя страница да се движи примерно до края на лентата и да се връща пак в началото и пак да започва обиколка ? Мерси :?:
 
Като гледам кода няма проблеми това или е от теб или от Muzilla Firefox
 

Горе