Получете вашите документи за самоличност онлайн

scrappycoco

Registered
Шофьорската книжка е законно разрешение или официален документ, потвърждаващ такова разрешение, за конкретно лице да управлява един или повече видове моторизирани превозни средства — като мотоциклети, автомобили, камиони или автобуси — по обществени пътища. Такива лицензи често са направени от пластмаса и са с размерите на кредитна карта. В повечето международни споразумения се използва формулировката „шофьорска книжка“, например във Виенската конвенция за движение по пътищата. В разделите на тази статия за конкретни държави се използва местният вариант на изписване.

Повечето юрисдикции на САЩ издават разрешително с отпечатано върху него „шофьорска книжка“, но някои използват „шофьорска книжка“, което е американски английски. Канадският английски използва както „шофьорска книжка“, така и „шофьорска книжка“ (Атлантическа Канада). Еквивалентът на английски език в Австралия и Нова Зеландия е „шофьорска книжка“. На британски английски и в много бивши британски колонии това е "шофьорска книжка".

СВЪРЖЕТЕ СЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ (ПАСПОРТИ, IDS, ШОФЬОРСКА КНИЖКА, TOEFL, IELTS) ОНЛАЙН
Whatsapp……. +1 760 453 0833
Уебсайт…….. https://documentsinternationalonline.com/

Какво е паспорт?
Паспортът е документ за пътуване, издаден от правителството на дадена държава на нейните граждани, който потвърждава самоличността и националността на притежателя му за международно пътуване.

Паспортите са малки книжки, които обикновено съдържат името на приносителя, мястото на раждане, датата на раждане, датата на издаване, датата на изтичане, номера на паспорта, снимка и подпис. Има няколко вида паспорти в зависимост от статуса на приносителя в родната страна.
Паспортите се правят от паспортни принтери. Тези компании гарантират, че всички паспорти отговарят на стандартите, определени от документ 9303 „Машинночетими документи за пътуване“ на Международната организация за гражданска авиация. Doc 9303 определя стандарта за това как трябва да се правят паспортите и какви функции за сигурност трябва да включват, за да се избегнат атаки. Паспортите се изработват със специална хартия, свързана заедно чрез технология за сигурно шиене. Паспортните книжки включват няколко празни визови страници, готови за документиране на вашите пътувания, както и страница с биоданни, съдържаща вашата снимка, лична информация и, в някои случаи, цифрово копие на вашия подпис. Те могат също така да включват холограми, специални шрифтове и електронен чип. Всяка част от пропуска е изградена с различни защитни елементи.


СВЪРЖЕТЕ СЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ (ПАСПОРТИ, IDS, ШОФЬОРСКА КНИЖКА, TOEFL, IELTS) ОНЛАЙН
Whatsapp……. +1 760 453 0833
Уебсайт…….. https://documentsinternationalonline.com/

Документ за самоличност (наричан още ID или разговорно като документи) е всеки документ, който може да се използва за доказване на самоличността на дадено лице. Ако е издадена в малък стандартен размер на кредитна карта, тя обикновено се нарича лична карта (IC, лична карта, гражданска карта)[a] или паспортна карта. Някои държави издават официални документи за самоличност, като например национални лични карти. които могат да бъдат задължителни или незадължителни, докато други може да изискват проверка на самоличността с помощта на регионални идентификационни или неофициални документи. Когато документът за самоличност съдържа снимка на лице, той може да се нарече документ за самоличност със снимка.[1]

При липса на официален документ за самоличност, шофьорска книжка може да бъде приета в много страни за проверка на самоличността. Някои страни не приемат шофьорски книжки за идентификация, често защото в тези страни те не изтичат като документи и може да са стари или лесно фалшифицирани. Повечето държави приемат паспортите като форма на идентификация. Някои държави изискват всички хора да имат документ за самоличност на разположение по всяко време. Много държави изискват всички чужденци да имат на разположение по всяко време паспорт или понякога национална лична карта от родната си страна, ако нямат разрешение за пребиваване в страната.


Документът за самоличност се използва за свързване на дадено лице с информация за лицето, често в база данни. Връзката между документа за самоличност и базата данни се основава на лична информация, намираща се в документа, като трите имена на приносителя, възраст, дата на раждане, адрес, идентификационен номер, номер на карта, пол, гражданство и др. Уникалният национален идентификационен номер е най-сигурният начин, но в някои държави такива номера липсват или не се показват в документите за самоличност.
 

Прикачени файлове

  • hh.jpg
    hh.jpg
    56.4 KB · Преглеждания: 0

Горе