Помогнете с 1 форма

LuXiRiS

Registered
Ето я формата :
Код:
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" target="_top">

<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">
 <tr> 
	<td align="left" class="nav"><a href="{U_INDEX}" class="nav">{L_INDEX}</a></td>
 </tr>
</table>

<table width="100%" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0" class="forumline" align="center">
 <tr> 
	<th height="25" class="thHead" nowrap="nowrap">{L_ENTER_PASSWORD}</th>
 </tr>
 <tr> 
	<td class="row1"><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
		 <tr> 
			<td colspan="2" align="center"> </td>
		 </tr>
		 <tr> 
			<td width="45%" align="right"><span class="gen">{L_USERNAME}:</span></td>
			<td> 
			 <input type="text" class="post" name="username" size="25" maxlength="40" value="{USERNAME}" />
			</td>
		 </tr>
		 <tr> 
			<td align="right"><span class="gen">{L_PASSWORD}:</span></td>
			<td> 
			 <input type="password" class="post" name="password" size="25" maxlength="32" />
			</td>
		 </tr>
		 
		 <tr align="center"> 
			<td colspan="2"><span class="gen">{L_AUTO_LOGIN}: <input type="checkbox" name="autologin" /></span></td>
		 </tr>
		 
		 <tr align="center"> 
			<td colspan="2">{S_HIDDEN_FIELDS}<input type="submit" name="login" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" /></td>
		 </tr>
		 <tr align="center"> 
			<td colspan="2"><span class="gensmall"><a href="{U_SEND_PASSWORD}" class="gensmall">{L_SEND_PASSWORD}</a></span></td>
		 </tr>
		</table></td>
 </tr>
</table>

</form>


Как да я направя като се влезне в акаунта това да изчезва и да се появи например
Потребител :
Ранк :
и така нататък отнася се за пхпББ , но самия формуляр е хтмл извинете ме ако съм сгрешил раздела :)
 

NazGul

Registered
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=1103

това трябва да ти свърши работа (Интегриране на Уеб Сайт и phpBB)
 

Горе