Помощ за един скрипт.

xsp

Registered
Ако може да помогнете за един скрипт който си свалих ще съм благодарен :)
В момента скрипта изглежда по тоя начин:А искам да изглежда по тоя начин:Етого и самия скрипт:
script каза:

<?php
$MAX_SIZE = 200000;
$FILE_EXTS = array('.jpg','.blq','.blq');
$DELETABLE = false;
$site_name = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$url_dir = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']);
$url_this = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'];
$upload_dir = "files/";
$upload_url = $url_dir."/files/";
$message ="";
if (!is_dir("files")) {
if (!mkdir($upload_dir))
die ("бля,бля,бля");
if (!chmod($upload_dir,0755))
die ("change permission to 755 failed.");
}
if ($_REQUEST[del] && $DELETABLE) {
$resource = fopen("log.txt","a");
fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."DELETE - $_SERVER[REMOTE_ADDR]"."$_REQUEST[del]\n");
fclose($resource);

if (strpos($_REQUEST[del],"/.")>0);
else if (strpos($_REQUEST[del],$upload_dir) === false);
else if (substr($_REQUEST[del],0,6)==$upload_dir) {
unlink($_REQUEST[del]);
print "<script>window.location.href='$url_this?message=i pak blq,blq'</script>";
}
}
else if ($_FILES['userfile']) {
$resource = fopen("log.txt","a");
fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."UPLOAD - $_SERVER[REMOTE_ADDR]"
.$_FILES['userfile']['name']." "
.$_FILES['userfile']['type']."\n");
fclose($resource);

$file_type = $_FILES['userfile']['type'];
$file_name = $_FILES['userfile']['name'];
$file_ext = strtolower(substr($file_name,strrpos($file_name,".")));
if ( $_FILES['userfile']['size'] > $MAX_SIZE)
$message = "The file size is over 2MB.";
//File Extension Check
else if (!in_array($file_ext, $FILE_EXTS))
$message = "бля, ($file_type) бля,бля.";
else
$message = do_upload($upload_dir, $upload_url);

print "<script>window.location.href='$url_this?message=$message'</script>";
}
else if (!$_FILES['userfile']);
else
$message = "pak blq,blq";
$handle=opendir($upload_dir);
$filelist = "";
while ($file = readdir($handle)) {
if(!is_dir($file) && !is_link($file)) {
$filelist .= "<a href='$upload_dir$file'>".$file."</a>";
if ($DELETABLE)
$filelist .= " <a href='?del=$upload_dir".urlencode($file)."' title='delete'>бля</a>";
$filelist .= "<sub><small><small><font color=grey> ".date("", filemtime($upload_dir.$file))
."</font></small></small></sub>";
$filelist .="<br>";
}
}

function do_upload($upload_dir, $upload_url) {

$temp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
$file_name = $_FILES['userfile']['name'];
$file_name = str_replace("","",$file_name);
$file_name = str_replace("'","",$file_name);
$file_path = $upload_dir.$file_name;

//File Name Check
if ( $file_name =="") {
$message = "blq,blq";
return $message;
}

$result = move_uploaded_file($temp_name, $file_path);
if (!chmod($file_path,0777))
$message = "change permission to 777 failed.";
else
$message = ($result)?"$file_name blq" :
"blq";
return $message;
}

?>

<center>
<font color=red><?=$_REQUEST[message]?></font>
<br>
<form name="upload" id="upload" ENCTYPE="multipart/form-data" method="post">
Upload File <input type="file" id="userfile" name="userfile">
<input type="submit" name="upload" value="Upload">
</form>

<br><b>failove blq,blq</b>
<hr width=70%>
<?=$filelist?>
<hr width=70%>
</center>
 
Това не е толкова трудно но ще трябва да зичакаш до утре, защото вече всички спим .
Утре все някой ще намери време да го напише.
 
Хм ама къде да го сложа :) . Преди 2 часа си инсталирах апачето и php-то и буквално нищо не знам.

ПП. Скрипа си работи без проблеми.
 
ахам.. ами какво ще кажеш да стане с фреймове? Иначе ако тря да е с пхп.. не мога да помогна.. :lol:
 
xsp каза:
Хм ама къде да го сложа :) . Преди 2 часа си инсталирах апачето и php-то и буквално нищо не знам.

ПП. Скрипа си работи без проблеми.

Значи не знаеш дали работи скрипта?

Правиш един файл test.php и внего слагаш кода.
После файла отива в директорията htdocs .

Стартираш го през http://localhost/test.php за да видиш какво ще стане.

Не е зле да пробваш с някакъв по прост скрипт .

Примерно кода :

<?
echo 'Zdrasti';
?>
 
Аз колкот да си конфигорирам апачето и php-то успях и да си пусна скрипта и това което ти описа минах прес него :). Проблема е че не знам как да го преведа в желания от мен вид
Ей го скрипа на моята машина - http://xsp.zapto.org/

Пробвах и с един ред <? phpinfo(); ?> :)
 
xsp каза:
Аз колкот да си конфигорирам апачето и php-то успях и да си пусна скрипта и това което ти описа минах прес него :). Проблема е че не знам как да го преведа в желания от мен вид
Ей го скрипа на моята машина - http://xsp.zapto.org/

Пробвах и с един ред <? phpinfo(); ?> :)

Искаш дизайна да оправиш нали?
Както си показал на картинката.

Трябва да се промени HTML-a но в момента не съм в час много и едва гледам.
Мога да се ангажирам за утре ако някой друг не ти свърши работа преди това.
 
Да, искам да го преведа в тоя вид на втората картинка.

ПП. Благодаря за отзивчивоста ви :)
 

<?php
$MAX_SIZE = 200000;
$FILE_EXTS = array('.jpg','.blq','.blq');
$DELETABLE = false;
$site_name = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$url_dir = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']);
$url_this = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'];
$upload_dir = "files/";
$upload_url = $url_dir."/files/";
$message ="";
if (!is_dir("files")) {
if (!mkdir($upload_dir))
die ("бля,бля,бля");
if (!chmod($upload_dir,0755))
die ("change permission to 755 failed.");
}
if ($_REQUEST[del] && $DELETABLE) {
$resource = fopen("log.txt","a");
fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."DELETE - $_SERVER[REMOTE_ADDR]"."$_REQUEST[del]\n");
fclose($resource);

if (strpos($_REQUEST[del],"/.")>0);
else if (strpos($_REQUEST[del],$upload_dir) === false);
else if (substr($_REQUEST[del],0,6)==$upload_dir) {
unlink($_REQUEST[del]);
print "<script>window.location.href='$url_this?message=i pak blq,blq'</script>";
}
}
else if ($_FILES['userfile']) {
$resource = fopen("log.txt","a");
fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."UPLOAD - $_SERVER[REMOTE_ADDR]"
.$_FILES['userfile']['name']." "
.$_FILES['userfile']['type']."\n");
fclose($resource);

$file_type = $_FILES['userfile']['type'];
$file_name = $_FILES['userfile']['name'];
$file_ext = strtolower(substr($file_name,strrpos($file_name,".")));
if ( $_FILES['userfile']['size'] > $MAX_SIZE)
$message = "The file size is over 2MB.";
//File Extension Check
else if (!in_array($file_ext, $FILE_EXTS))
$message = "бля, ($file_type) бля,бля.";
else
$message = do_upload($upload_dir, $upload_url);

print "<script>window.location.href='$url_this?message=$message'</script>";
}
else if (!$_FILES['userfile']);
else
$message = "pak blq,blq";
$handle=opendir($upload_dir);
$filelist = "";
while ($file = readdir($handle)) {
if(!is_dir($file) && !is_link($file)) {
$filelist .= "<tr><td widtg=250><a href='$upload_dir$file' target=_blank>".$file."</a></td>";
if ($DELETABLE)
$filelist .= " <a href='?del=$upload_dir".urlencode($file)."' title='delete'>бля</a>";
$filelist .= "<td widtg=100><sub><small><font color=grey> ".date("d-m-y H:i", filemtime($upload_dir.$file))
."</font></small></sub></td>";
//$filelist .= date("d-m-y H:i", filectime($upload_dir.$file));
$sizef = filesize($upload_dir.$file);
$i=0;
$iec = array( " Bytes", " KB", " MB", " GB");
while (($sizef/1024)>1)
{
$sizef=$sizef/1024;
$i++;
}
$sizef=substr($sizef,0,strpos($sizef,'.')+2).$iec[$i];
$filelist .= "<td widtg=100><small><font color=grey> $sizef</font></small></td></tr>";

}
}

function do_upload($upload_dir, $upload_url) {

$temp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
$file_name = $_FILES['userfile']['name'];
$file_name = str_replace("\\","",$file_name);
$file_name = str_replace("'","",$file_name);
$file_path = $upload_dir.$file_name;

//File Name Check
if ( $file_name =="") {
$message = "blq,blq";
return $message;
}

$result = move_uploaded_file($temp_name, $file_path);
if (!chmod($file_path,0777))
$message = "change permission to 777 failed.";
else
$message = ($result)?"$file_name blq" :
"blq";
return $message;
}

?>

<center>
<font color=red><?=$_REQUEST[message]?></font>
<br>
<form name="upload" id="upload" ENCTYPE="multipart/form-data" method="post">
Upload File <input type="file" id="userfile" name="userfile">
<input type="submit" name="upload" value="Upload">
</form>

<br><b>failove blq,blq</b>
<table width=70%>

<?=$filelist?>

</center>
 
Блягодаряти много, в сегашния вид скрипта е перфектен за мен, но все пак неможели да се направи така, че след като бъде уплоуднато нещо под самата табличка да излиза линк към него?
И да не може скрипа в сегашния си варянт е ок :)
 
xsp каза:
Блягодаряти много, в сегашния вид скрипта е перфектен за мен, но все пак неможели да се направи така, че след като бъде уплоуднато нещо под самата табличка да излиза линк към него?
И да не може скрипа в сегашния си варянт е ок :)

Ми то сега като upload-неш нещо то веднага излиза с линк.

Какво точно искаш?
 
admin каза:
xsp каза:
Блягодаряти много, в сегашния вид скрипта е перфектен за мен, но все пак неможели да се направи така, че след като бъде уплоуднато нещо под самата табличка да излиза линк към него?
И да не може скрипа в сегашния си варянт е ок :)

Ми то сега като upload-неш нещо то веднага излиза с линк.

Какво точно искаш?
Pредполага се, че след като ъплоуд табличката набъбне няма да е удобно да се скролира на долу и да се търси файла, освен да плясна едно съобщение за [Ctrl+F] :)
След като някой качи нещо да му излиза линк към него по тоя начин:

zzzdt1.jpg


А под него си е вече табличката с ъплоуднатите неща.
 

Горе