Помощ за една ъплоад форма.

farzy

Registered
Здравейте, написах една ъплоад форма, но си нямам и на идея, как да сложа максимален размер на някой файл, ето и самата форма:

PHP:
<?php
	if($_POST['upload']) {
		$file = $_FILES['file'];
		$tmp_name = $_FILES['file']['tmp_name'];
		$name = $_FILES['file']['name'];
		$format = end(explode(".", $name));
		if($format != "png" && $format != "gif" && $format != "jpeg" && 

$format != "jpg" && $format != "JPG" && $format != "PNG" && $format != "GIF" && 

$format != "BMP" && $format != "bmp") {
			echo "Вие сте избрали файл с непозволен формат!<br 

/>Позволени формати:<br /><b>.png</b>, <b>.gif</b>, <b>.jpg/jpeg</b> и <b>.bmp</b>";
		} else {
			$string = "0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm";
			$new_string = str_shuffle($string);
			$location = "files/$new_string.$format";
			move_uploaded_file($tmp_name, $location);
			echo "Файла е успешно качен!<br />Линк:
			<input type='text' value='http://сайта.ком/$location' />";
		}
	}
	?>
 
$size_bytes = 3145728; Големината на файла в bytes
$extlimit = "yes"; Да има лимит или не (yes/no)

Взимане на размера на файла
$file_size = $_FILES['filetoupload']['size'];

Проверява дали големината на файла съвпада с допустимата
if ($file_size > $size_bytes){
echo "Грешка : Файла е твърде голям. Той трябва да бъде под <b>". $size_bytes / 3072 ."</b> KB.
 

Горе