Помощ

mizarck

Registered
Ето как става цялата работа:
1 отивате в папката include и намирате settings ще трябва да промените:
$mysql_host = "localhost"; хоста
$mysql_user = "username"; потребителско име за дата базата
$mysql_pass = "password"; парола
$mysql_db = "db_name"; самата база с данни


$announce_urls = array();
$announce_urls[] = "http://127.0.0.1/xbits/announce.php";
$announce_urls[] = "http://127.0.0.1:2710/announce"; остава си така ако сте го пуснали на вашето ПС ако не го променяте

$DEFAULTBASEURL = "http://127.0.0.1/xbits"; променя се ако несте на вашето ПС

$SITEEMAIL = "devboy@xbitstracker.com"; майла на сайта ви


$SITENAME = "Xbits Beta V0.0.5"; и името на сайта ви
 

morkov4o

Registered
тракерите попринцип са незаконни :)
 

Горе