Последна тема от форум проблем

superactro

Registered
Какво в този скрипт или в index файла трябва да се промени за да излизат нормално имена на темите а не на маймуница.
<?php
include "forum/config.php";

//Broq na poslednite temi

$latest = 5;

$link = $link = mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpasswd");

if (!$link)

{

die('Not connected : ' . mysql_error());

}

$db_selected = mysql_select_db("$dbname", $link);

if (!$db_selected)

{

die ('Can\'t use foo : ' . mysql_error());

}

mysql_query("SET NAMES UTF8");

$get_url = "SELECT config_name, config_value FROM $table_prefix".config." WHERE config_name = 'server_name' LIMIT 0,1";

$url = mysql_query($get_url);

$url = mysql_fetch_array($url);
$latest_topics;
//za izku4vane na forum ot pokazvane, dobavi AND forum_id<>17 sled topic_approved po dolu
$latest_topics = "SELECT * FROM $table_prefix".topics." WHERE topic_approved = '1' AND forum_id<>17 ORDER BY topic_last_post_time DESC LIMIT 0,$latest";

$topics = mysql_query($latest_topics);

while($row = mysql_fetch_array($topics))

{

extract($row);
$date = date("d.m.Y", $topic_last_post_time);
?>

<a href="http://<?= $url["config_value"] ?>/forum/viewtopic.php?f=<?= $forum_id ?>&t=<?= $topic_id ?>" title="<?= $topic_title ?>"><?= $topic_title ?></a> <br/>видяна: <?= $topic_views ?> отговори: <?= $topic_replies ?><br>

<?php
}

?>
14jqlih.jpg
 
superactro каза:
alex95_bg_2 каза:
Код:
 mysql_query("SET CHARACTER SET utf-8");
:roll:
Каде трябва да се добави това ?
Промених
mysql_query("SET NAMES UTF8");
със
mysql_query("SET CHARACTER SET utf-8");
и сега вместо маймуница ми се показват въпросителни

:D
 
Таблиците сигурно са ти на UTF-8, след връзката с база данни остави:

Код:
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
и сложи енкодинга на файла на UTF-8 :) 8)
 

Горе