Последни мнения от всички категории.

bizarre

Registered
Да, знам, че има десетки кодове вече писани за извеждане на последни теми и т.н., но никъде не виждам някой, който да извежда точно заглавието на темата с името на автора на последното мнение в нея.
Някой има ли готов такъв скрипт?

Форума е phpBB2
 
а примерно неможе ли да ти искарва последните теми и в балонче да ти показва кой я е писал и малко от съобщението? погледни тук
 
Дай ми конкретен код който имаш да ти го преработя..
Хубавото е , че има поле което съдържа номера на последното мнение т.е. topic_last_post_id се казва..
само малко трябва да променя заявката..
та какво искаш да изкарва ?
Заглавието - Атора на последното мнение
Само това ли ?
 
Точно така, заглавието на темата и под него автора на последното мнение (ако можеш и не те затруднява вмъкни и датата на мнението). Кода не знам до колко ще ти бъде полезен. В момента вади името на темата, но за автор вади навсякъде автора на първия пост изобщо във форума.
Ето го и него:
Код:
<?
$username  = "user";
$password  = "pass";
$db_name  = "dbase";
$table_name = "forum_topics";
	mysql_connect("localhost",$username,$password)
		or die("Could not connect: ".mysql_error());
	mysql_select_db($db_name) or
		die("Uneable to select database!");
	$sql="SELECT * FROM $table_name ORDER BY topic_id DESC LIMIT 10";
	$result=mysql_query($sql);

while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
$title = $row['topic_title'];
$poster = $row['topic_poster'];
}
$username  = "user";
$password  = "pass";
$db_name  = "dbase";
$table_name = "forum_users";
	mysql_connect("localhost",$username,$password)
		or die("Could not connect: ".mysql_error());
	mysql_select_db($db_name) or
		die("Uneable to select database!");
	$sql="SELECT * FROM $table_name WHERE user_id = $poster";
	$result2=mysql_query($sql);

while ($row=mysql_fetch_array($result2)) {
$postername = $row['username'];
}
$username  = "user";
$password  = "pass";
$db_name  = "dbase";
$table_name = "forum_topics";
	mysql_connect("localhost",$username,$password)
		or die("Could not connect: ".mysql_error());
	mysql_select_db($db_name) or
		die("Uneable to select database!");
	$sql="SELECT * FROM $table_name ORDER BY topic_id DESC LIMIT 10";
	$result=mysql_query($sql);

while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
	$r = fmod($n, 2);
	if ($r==0) {
echo "<tr><td align=\"right\" valign=\"top\" background=\"images/navbox_02.jpg\"><div align='left'> <a href=\"forum/viewtopic.php?t=".$row['topic_id']."\" target=\"_self\"><b>".$row['topic_title']."</b></a><br /> от: <a href=\"forum/viewtopic.php?t=".$row['topic_id']."\" target=\"_self\">".$postername."</a></div></td></tr>";
} else {
echo "<tr><td align=\"right\" valign=\"top\" background=\"images/navbox_02.jpg\"><div align='left'> <a href=\"forum/viewtopic.php?t=".$row['topic_id']."\" target=\"_self\"><b>".$row['topic_title']."</b></a><br /> от: <a href=\"forum/viewtopic.php?t=".$row['topic_id']."\" target=\"_self\">".$postername."</a></div></td></tr>";
}
}
$n += 1;
?>

Доста е и нескопосан. След като не успях да открия от къде да изкарам автора се отказах и да го съкращавам кода. :oops:
 
лол какъв беше тоя код :D
виж сега моя колко е кратък
Код:
<?
$username  = "user";
$password  = "pass";
$db_name  = "dbase"; 
  mysql_connect("localhost",$username,$password)
   or die("Could not connect: ".mysql_error());
  mysql_select_db($db_name) or
   die("Uneable to select database!");
  $sql="SELECT t.topic_id,t.topic_title,t.topic_last_post_id,p.post_id,p.topic_id,p.poster_id,p.post_time,u.user_id,u.username FROM forum_topics t,forum_posts p,forum_users u WHERE t.topic_id=p.topic_id AND t.topic_last_post_id=p.post_id AND p.poster_id=u.user_id 
  ORDER BY t.topic_id DESC LIMIT 10" or die (mysql_error());

$result=mysql_query($sql);
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
$time = gmdate('D M d, Y g:i a', $row['post_time'] + (3600 * 2));
echo "<tr><td align=\"right\" valign=\"top\" background=\"images/navbox_02.jpg\"><div align='left'> <a href=\"forum/viewtopic.php?t=".$row['topic_id']."\" target=\"_self\"><b>".$row['topic_title']."</b></a><br /> îò: <a href=\"forum/viewtopic.php?t=".$row['topic_id']."\" target=\"_self\">".$row['username']."</a> Íà : $time</div></td></tr>";
}
?>

би трябвало да работи без грешка..
 

Горе