Прекъсване на сесия

<?

session_start();
header( 'refresh: '.(2).'; url= '. 'index.php' );
if(!isset($_REQUEST['logmeout'])){
session_unset();
session_destroy();
if(!session_is_registered('username')){
echo "Излязахте успешно! ";

}
}
?>
 
Soul_Stealler каза:
нали със session_start() се започва сесия?
А как се прекъсва? :? :)


session_start() няма прекъсване. :)

Ти трябва да си пуснал някаква сесийна променива примерно
$HTTP_SESSION_VARS['user']="proba";

"Прекъсваш" я с :
Код:
unset ($HTTP_SESSION_VARS['user']);
 

Горе