Премахване на знаци

Styl3rbg

Registered
Това е моят код
PHP:
function article_url($dumi){
$title = array("", "?", '"', "'", "`", "-", "!", ".", ":", ";", ",", "(", ")", "[", "]"); // Буквите от заглавието
$replace = array("-","", '-', '-', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''); // Буквите в адрес бара
$bbc_num=count($replace);
$loop=0;
while($loop<$bbc_num){
$dumi=str_replace($title[$loop], $replace[$loop], $dumi); //заместваме
$loop++;
}
return $dumi;
}
$string = "Гошо от "почивка", ходи бос. Използва знаци 'всякакви' от ! до . Скобите да не забравя (скобакръгла) и [skobaprava]";
echo article_url($string);
И ми връща следното
Код:
Гошо от \почивка\ ходи бос Използва знаци \всякакви\ от до Скобите да не забравя скобакръгла и skobaprava]
А трябва да бъде
Код:
Гошо-от-почивка-ходи-бос-Използва-знаци-всякакви-от-до-Скобите-да-не-забравя-скобакръгла-и-skobaprava
Каква ми е грешката, че някой знаци не ги скрива?
ПП: Оправих повечето проблеми, остана само как да скрия "\"
 
Може да пробваш нещо от сорта:
Код:
<?php
	function article_url($string){
	
		$string = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9а-яА-Я]/',' -',trim($string));
		return $string;
	}
	
	$string = 'Гошо от "почивка", ходи бос. Използва знаци \'всякакви\' от ! до . Скобите да не забравя (скобакръгла) и [skobaprava]';
	
	echo article_url($string);
?>
 
Fakeheal каза:
Може да пробваш нещо от сорта:
Код:
<?php
	function article_url($string){
	
		$string = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9а-яА-Я]/',' -',trim($string));
		return $string;
	}
	
	$string = 'Гошо от "почивка", ходи бос. Използва знаци \'всякакви\' от ! до . Скобите да не забравя (скобакръгла) и [skobaprava]';
	
	echo article_url($string);
?>
Стана със str_replace.
 

Горе