Премахване на html от взет през file_get_contents текст

vankata

Registered
preg_match_all("/(<td>(.*)<\/td>)/", $ex2[1], $matches, PREG_PATTERN_ORDER);


излиза ми<td>информация</td>

искам да махна тия <td></td>

и да остане само информацията
 
Добави ?:
Код:
preg_match_all("/(<td>(.*?)<\/td>)/", $ex2[1], $matches, PREG_PATTERN_ORDER);

for($i=0; $i<count($matches[2]); $i++){
	echo $matches[2][$i]."\n";
}
 

Горе