Проблем при променлива

firefly

Registered
Примерно при този код

<?php
include "congif.php";
$dbsel = mysql_select_db( "$db", $conn);
$tbsel = "select life from smthing";
$do = mysql_query( $tbsel, $conn );
while( $row = mysql_fetch_array( $do ) )
{
$life = $row['life'] + 10;

$update = "UPDATE something SET life ='$life' " ;
mysql_query($update,$conn);
}

?>

Вместо да добавя +10 , то добавя +20.

Това се получава само като използвам $_GET

ето го индекса :
<?php
$act = $_GET['act'];
$file = "$act.php";
if(isset($act) && file_exists($file) ) {
include "$act.php"; } else {
include "main.php";
}

?>
 
ами може би щото заявката ти е в цикъл

<?php
include "congif.php";
$dbsel = mysql_select_db( "$db", $conn);
$tbsel = "select life from smthing";
$do = mysql_query( $tbsel, $conn );
while( $row = mysql_fetch_array( $do ) )
{
$life = $row['life'] + 10;
}
$update = "UPDATE something SET life ='$life' " ;
mysql_query($update,$conn);
?>

Това с гет-а не го разбрах какъв е проблема ?
 
Не схванах кода.

Искаш да прибавиш във записа на всяка клетка +10 така ли?

Не може ли така:
$update = "UPDATE something SET life=life+10" ;

така ще прибави 10 към записа в полето.


Нещо кода не е реален.
НЕ е истинския нали, защото не виждам как ще работи без where .

$update = "UPDATE something SET life ='$life' where id='$id' " ;

Примерно трябва да е.
Какво с опитваш точно да направиш?
 
нещо и аз не разбирам какво изкаш да направиш
но след като изкаш да добавиш 10 а зап исва 20 защо не се опиташ да напишеш 5 и така може и 10 да прибави
 
Защото искам да е 10 :) . Немога всеки път всичко да го деля на две.
Трябва да има причина да се получава това.

Относно какъв е тоя код: Това е част от кода на една уеб игра
 
Чакай сега да видя дали съм разбрал.

Проверяваш една таблица за нещо и тя ти връща $n записа.

След това трябва да добавиш към една единствена клетка $n * 10

така ли?

Защо ти е този цикъл .

Не може ли да добавиш прости $n по 10?

Какво пращаш с GET метода, че не мога да видя?
Каква е тази система и може ли да видя реален цял код.
 
проблема най вероятно идва от тук :
$tbsel = "select life from smthing";
трябва ти WHERE клаузата както ти е показал админа.Само , че ще трябва и при селект заявката да го добавиш. Като примерно това $id ти идва от гет т.е. faila.php?id=2
така ще ти избере ред с id = 2 и ще му добави в полето life +10
 
Оказа се че css файл бърка цялата работа, по специално това
body {
background-color: #B4D2D2;
background-image: url();
}

Махнах го и се оправи.
Нямам представа какво общо има, че бърка горния код но....
май смята url() за функция
 

Горе