Проблем при Search.php

RhythmiX

Registered
Така значи миналия ден един приятел ми прати следната система.
http://housenation.kicks-ass.net/music/
Инсталирах я..и на пръв поглед всичко беше ток...добавих няколко тестови албума,но когато реших да ползвам търсачката не намери нищо...

В База данни има три таблици:

* Ads
* Mp3
* News

Значи search.php би трябвало да търси в mp3,но нещо или не търси или проблема е при result.php


Ето Кода на SEARCH.php

Код:
<?php
include("config2.php");
?>
<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title><?php echo $pagetitle; ?></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

</script>

</head>


<body background="images/back.gif">

<div align="center">
	<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="684" height="156">
		
		<tr>
			<td width="414" height="122" valign="middle">
			<div align="center">
				<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="411">
					
					<tr>
						<td height="268" valign="top">
			<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="415" height="263" id="table1">
				
				<tr>
					<td valign="top">
					<img border="0" src="images/llt.gif" width="10" height="7"></td>
					<td valign="top" background="images/ltt.gif">
					<img border="0" src="images/ltt.gif" width="3" height="7"></td>
					<td valign="top" height="7">
					<img border="0" src="images/llr.gif" width="10" height="7"></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" background="images/llc.gif">
					<img border="0" src="images/llc.gif" width="10" height="2"></td>
					<td valign="top" bgcolor="#8ECA23">
					<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="395" height="248" id="table2">
						
						<tr>
							<td valign="top" rowspan="2" width="5">
							<img border="0" src="images/bar_b.gif" width="5" height="19"></td>
							<td valign="middle" background="images/bar_c.gif" rowspan="2" width="385">
							<p align="center">
							<font face="Verdana" style="font-size: 7pt">
							<font color="#FFFFFF">
							 </font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF"><a class title="Artist" href="artist.php?art=a"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">A</font></span></a></font></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=b">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">B</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=c">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">C</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=d">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">D</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=e">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">E</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=f">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">F</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=g">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">G</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=h">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">H</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=i">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">I</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=j">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">J</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=k">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">K</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=l">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">L</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=m">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">M</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=n">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">N</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=o">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">O</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=p">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">P</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=q">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">Q</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=r">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">R</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=s">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">S</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=t">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">T</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=u">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">U</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=v">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">V</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=w">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">W</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=x">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">X</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=y">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">Y</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=z">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">Z</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font></font></td>
							<td valign="top" height="19">
							<img border="0" src="images/bar_d.gif" width="5" height="19"></td>
						</tr>
						<tr>
							<td height="2" width="5"></td>
						</tr>
						<tr>
							<td valign="top" colspan="3" height="13">
							<p align="right" dir="rtl">
							<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
							<span lang="fa">  </span></font></td>
						</tr>
						<tr>
							<td valign="top" colspan="3" height="57">
							<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="395" height="57" id="table3">
								
								<tr>
									<td valign="top" width="395">
									<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="393">
										
										<tr>
											<td height="57" width="28" valign="top">
											<img border="0" src="images/search_A.gif" width="106" height="57"></td>
											<td height="57" width="352" background="images/search_pix.gif" valign="bottom">
											<form method="POST" action="searchfa.htm">
										<p align="left">
										<input type="text" name="search" size="30" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #EEEEEE; border: 1px dotted #8ECA23; background-color: #75B917">
										  
										<span lang="fa">
										<input type="submit" value="Search" name="B1" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #EEEEEE; border: 1px dotted #8ECA23; background-color: #75B917"></span></p>
									</form></td>
											<td height="57" width="13" valign="top">
											<img border="0" src="images/search_left.gif" width="13" height="57"></td>
										</tr>
									</table>
									</td>
								</tr>
							</table>
							</td>
						</tr>
						<tr>
							<td valign="top" colspan="3" height="13">
							<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> </font></td>
							</tr>
						<tr>
							<td valign="middle" colspan="3" height="144" background="images/guma.gif">

							<div align="center">
								<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="364" height="134" id="table4" dir="rtl">
									
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										 <a href="country.php?cat=ir"><span style="text-decoration: none">****</span></a>
										</font></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										 <a href="cat.php?cat=9"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Custom</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										Light Music</font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span></font><a href="country.php?cat=ar"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; text-decoration: none" color="#8ECA23">****</font></a></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										 <a href="cat.php?cat=10"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Rock</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<a href="cat.php?cat=11">
										<span style="text-decoration: none">
										<font color="#8ECA23">Midi</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="country.php?cat=tu"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Turkish</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="cat.php?cat=6"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Pop</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="cat.php?cat=7"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Metal</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="country.php?cat=ot"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">English</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										 <a href="cat.php?cat=12"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Jaz</font></span></a>z</font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span></font><a href="cat.php?cat=8"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; text-decoration: none" color="#8ECA23">Hip 
										Hop</font></a></td>
										<td valign="middle" height="34" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
								</table>
							</div>
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					<td valign="top" background="images/lrc.gif" height="249">
					<img border="0" src="images/lrc.gif" width="10" height="2"></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" width="10">
					<img border="0" src="images/ldl.gif" width="10" height="7"></td>
					<td valign="top" background="images/ldc.gif" width="395">
					<img border="0" src="images/ldc.gif" width="3" height="7"></td>
					<td valign="top" height="7" width="10">
					<img border="0" src="images/ldr.gif" width="10" height="7"></td>
				</tr>
			</table>
						</td>
					</tr>
				</table>
			</div>
			</td>
			<td width="270" height="122" valign="top">
			<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="270" height="270">
				<param name="movie" value="images/logo.swf">
				<param name="quality" value="High">
				<param name="wmode" value="transparent">
				<param name="salign" value="L">
				<embed src="images/logo.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="270" height="270" quality="High" wmode="transparent" salign="L"></object>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="684" height="76" colspan="2" valign="top">
			<div align="center">
				<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="683" height="70" id="table5">
					
					<tr>
						<td valign="top">
						<img border="0" src="images/lt.gif" width="9" height="7"></td>
						<td valign="top" background="images/tm.gif">
						<img border="0" src="images/tm.gif" width="3" height="7"></td>
						<td valign="top" height="7">
						<img border="0" src="images/rt.gif" width="9" height="7"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td valign="top" background="images/ml.gif">
						<img border="0" src="images/ml.gif" width="9" height="2"></td>
						<td bgcolor="#151515" valign="middle">
						<div align="center">
							<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="659" height="36" id="table6" dir="rtl">
								
								<tr>
	<td width="659" height="36" valign="top">
	<p align="left" dir="ltr"><b><font face="System" size="1" color="#FFFFFF">
	Search Engine</font></b></p>
	<form method="POST" name="search" action="result.php">
		<p align="left" dir="ltr"><font face="Verdana" size="2" color="#FFFFFF">
		Keyword 
		<input type="text" name="search" size="20" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; color: #8ECA23; border: 1px solid #FFFFFF; background-color: #000000">   
		in  
		<select size="1" name="kind" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; color: #8ECA23; border: 1px solid #FFFFFF; background-color: #000000">
		<option value="album">Album</option>
		<option value="artist">Artist</option>
		<option value="date">Date</option>
		</select></font></p>
		<p align="left" dir="ltr">
		<input type="submit" value="Search" name="Submit" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; color: #8ECA23; border: 1px solid #FFFFFF; background-color: #000000"></p>
	</form>
	<p align="left" dir="ltr"></td>
								</tr>
							</table>
						</div>
						</td>
						<td valign="top" background="images/mr.gif" height="38">
						<img border="0" src="images/mr.gif" width="9" height="2"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td valign="top" width="9">
						<img border="0" src="images/ld.gif" width="9" height="7"></td>
						<td valign="top" background="images/dm.gif" width="665">
						<img border="0" src="images/dm.gif" width="2" height="7"></td>
						<td valign="top" width="9" height="7">
						<img border="0" src="images/dr.gif" width="9" height="7"></td>
						</tr>
					<tr>
						<td valign="bottom" colspan="3" height="18">
						<p align="left" dir="ltr">
							<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#FFFFFF">
							<img border="0" src="images/of222f.gif" width="8" height="8">
							<a href="index.php">
							<span style="text-decoration: none">
							<font color="#FFFFFF">Home</font></span></a><span lang="fa">
							<img border="0" src="images/of222f.gif" width="8" height="8"> 
							</span><a href="email.php">
							<span style="text-decoration: none">
							<font color="#FFFFFF">Contact us</font></span></a><span lang="fa">
							<img border="0" src="images/of222f.gif" width="8" height="8"> 
							</span><a href="search.php">
							<span style="text-decoration: none">
							<font color="#FFFFFF">Search</font></span></a><span lang="fa">
							</span></font></td>
					</tr>
				</table>
			</div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top" colspan="2" height="15"><hr size="1"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="middle" colspan="2" height="50">
			<p align="right">
			<img border="0" src="<?php
					include("config.php"); 
					$query = "SELECT * FROM ads ORDER BY id DESC LIMIT 2"; 
					$result = mysql_query($query);
					$c = mysql_fetch_array ($result);
					
					echo $c[ads] ;
					echo '" ';
					?>
					<?php	mysql_close(); ?>" valign=" top">				


					  </td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top" colspan="2" height="15"><hr size="1"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top" colspan="2" height="37">
			<p align="center">
			<font face="Verdana" style="font-size: 7pt" color="#8ECA23">Powerd 
			by RhythmiX</font><font color="#8ECA23"><br>
            </font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="684" height="13" colspan="2" valign="top"> 
			</td>
		</tr>
	</table>
</div>

</body>

</html>
Ето и на RESULT.php


Код:
<?php
include("config2.php");
?>
<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title><?php echo $pagetitle; ?></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

</script>

</head>

<body background="images/back.gif">

<div align="center">
	<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="684" height="156">
		
		<tr>
			<td width="414" height="122" valign="middle">
			<div align="center">
				<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="411">
					
					<tr>
						<td height="268" valign="top">
			<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="415" height="263" id="table1">
				
				<tr>
					<td valign="top">
					<img border="0" src="images/llt.gif" width="10" height="7"></td>
					<td valign="top" background="images/ltt.gif">
					<img border="0" src="images/ltt.gif" width="3" height="7"></td>
					<td valign="top" height="7">
					<img border="0" src="images/llr.gif" width="10" height="7"></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" background="images/llc.gif">
					<img border="0" src="images/llc.gif" width="10" height="2"></td>
					<td valign="top" bgcolor="#8ECA23">
					<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="395" height="248" id="table2">
						
						<tr>
							<td valign="top" rowspan="2" width="5">
							<img border="0" src="images/bar_b.gif" width="5" height="19"></td>
							<td valign="middle" background="images/bar_c.gif" rowspan="2" width="385">
							<p align="center">
							<font face="Verdana" style="font-size: 7pt">
							<font color="#FFFFFF">
							 </font><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF"><a class title="Artist" href="artist.php?art=a"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">A</font></span></a></font></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=b">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">B</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=c">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">C</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=d">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">D</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=e">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">E</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=f">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">F</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=g">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">G</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=h">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">H</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=i">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">I</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=j">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">J</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=k">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">K</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=l">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">L</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=m">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">M</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=n">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">N</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=o">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">O</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=p">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">P</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=q">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">Q</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=r">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">R</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=s">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">S</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=t">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">T</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=u">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">U</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=v">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">V</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=w">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">W</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=x">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">X</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=y">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">Y</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font>
							<span style="text-decoration: none">
							<a class title="Artist" href="artist.php?art=z">
							<font color="#FFFFFF">
							<span style="text-decoration: none">Z</span></font></a></span><font color="#FFFFFF">
							</font></font></td>
							<td valign="top" height="19">
							<img border="0" src="images/bar_d.gif" width="5" height="19"></td>
						</tr>
						<tr>
							<td height="2" width="5"></td>
						</tr>
						<tr>
							<td valign="top" colspan="3" height="13">
							<p align="right" dir="rtl">
							<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
							<span lang="fa">  </span></font></td>
						</tr>
						<tr>
							<td valign="top" colspan="3" height="57">
							<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="395" height="57" id="table3">
								
								<tr>
									<td valign="top" width="395">
									<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="393">
										
										<tr>
											<td height="57" width="28" valign="top">
											<img border="0" src="images/search_A.gif" width="106" height="57"></td>
											<td height="57" width="352" background="images/search_pix.gif" valign="bottom"><form method="POST" action="search.php">
										<p align="left">
										<input type="text" name="search" size="20" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #EEEEEE; border: 1px dotted #8ECA23; background-color: #75B917">    
										  
										<span lang="fa"> </span>    
										<span lang="fa">       
										<input type="submit" value="Search" name="B1" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #EEEEEE; border: 1px dotted #8ECA23; background-color: #75B917"></span></p>
									</form></td>
											<td height="57" width="13" valign="top">
											<img border="0" src="images/search_left.gif" width="13" height="57"></td>
										</tr>
									</table>
									</td>
								</tr>
							</table>
							</td>
						</tr>
						<tr>
							<td valign="top" colspan="3" height="13">
							<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> </font></td>
							</tr>
						<tr>
							<td valign="middle" colspan="3" height="144" background="images/guma.gif">

							<div align="center">
								<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="364" height="134" id="table4" dir="rtl">
									
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										  <a href="country.php?cat=ir"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Iran</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										 <a href="cat.php?cat=9"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Custom</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<a href="cat.php?cat=5"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23"> Light Music</font></a></td>
										<td valign="middle" height="33" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span></font><a href="country.php?cat=ar"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; text-decoration: none" color="#8ECA23">Arabic</font></a></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										 <a href="cat.php?cat=10"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Rock</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<a href="cat.php?cat=11">
										<span style="text-decoration: none">
										<font color="#8ECA23">Midi</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="33" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="country.php?cat=tu"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Turkish</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="cat.php?cat=6"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Pop</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="cat.php?cat=7"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Metal</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
									<tr>
										<td valign="middle" width="78" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span><a href="country.php?cat=ot"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">English</font></span></a><span lang="fa">
										</span></font></td>
										<td valign="middle" width="26" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/folder_big.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="95" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										 <a href="cat.php?cat=12"><span style="text-decoration: none"><font color="#8ECA23">Jaz</font></span></a>z</font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="33" dir="ltr">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
										<td valign="middle" height="34" width="106" dir="ltr">
										<p align="left">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<span lang="fa"> </span></font><a href="cat.php?cat=8"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; text-decoration: none" color="#8ECA23">Hip 
										Hop</font></a></td>
										<td valign="middle" height="34" width="26">
										<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#8ECA23">
										<img border="0" src="images/cat.gif" width="26" height="24"></font></td>
									</tr>
								</table>
							</div>
							</td>
						</tr>
					</table>
					</td>
					<td valign="top" background="images/lrc.gif" height="249">
					<img border="0" src="images/lrc.gif" width="10" height="2"></td>
				</tr>
				<tr>
					<td valign="top" width="10">
					<img border="0" src="images/ldl.gif" width="10" height="7"></td>
					<td valign="top" background="images/ldc.gif" width="395">
					<img border="0" src="images/ldc.gif" width="3" height="7"></td>
					<td valign="top" height="7" width="10">
					<img border="0" src="images/ldr.gif" width="10" height="7"></td>
				</tr>
			</table>
						</td>
					</tr>
				</table>
			</div>
			</td>
			<td width="270" height="122" valign="top">
 

Горе