Проблем при UPDATE в база-данни

Gasolincho

Registered
Как ще стане това да UPDATE +1 точка, на всеки клик на линка... пак бъркам някъде...

Код:
<?
$Name = secure($_GET['character']);
$account = mssql_fetch_array(mssql_query("SELECT * FROM Link_Vote WHERE account='$Name' AND ip='$ip' ORDER BY id desc"));
$Namename = mssql_fetch_array(mssql_query("SELECT * FROM Character WHERE Name='$Name'"));

$votetime = $account['voteend'];
$voteend = $votetime - time();
if ($voteend > 0) { echo"You've already voted for this user! <br>You can vote again: '; "; }
else {
mssql_query("UPDATE Character SET SCFPCPoints = +1 WHERE AccountID='$Name'");
mssql_query("INSERT INTO Link_Vote (account,voteend,ip) values ('$Name','$time','$ip')");
echo"<center>You vote for character $Name
</center>";
} } }
?>
 
Код:
<?
$Name = secure($_GET['character']);
$account = mssql_fetch_array(mssql_query("SELECT * FROM Link_Vote WHERE account='$Name' AND ip='$ip' ORDER BY id desc"));
$Namename = mssql_fetch_array(mssql_query("SELECT * FROM Character WHERE Name='$Name'"));

$votetime = $account['voteend'];
$voteend = $votetime - time();
if ($voteend > 0) { echo"You've already voted for this user! <br>You can vote again: '; "; }
else {
mssql_query("UPDATE Character SET SCFPCPoints = SCFPCPoints+1 WHERE AccountID='$Name'");
mssql_query("INSERT INTO Link_Vote (account,voteend,ip) values ('$Name','$time','$ip')");
echo"<center>You vote for character $Name
</center>";
} } }
?>
 
Оле колко съм прост :) пропуснал съм... но мерси все пак +1... и ако може модератора да изтрие темата :)
 

Горе