Проблем със система за анкети

Formula1

Registered
Правя всичко както трябва и...

Код:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/conn.php on line 5: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 235: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 236: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 241: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 242: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 245: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 246: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource


[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 256: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 262: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 287: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource

Това е системата: http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=910
А това е сайта ми: http://formula1.byethost17.com/
 
Този проблм го оправих, но сега имам проблем с чарсета..

Излиза на:

Код:
Õàðåñâà ëè âè íîâèÿ äèçàé íà ñàéòà?

Äà, ñóïåð å. 1
Ïî - äîáðå îò ïðåäèøíèÿ. 0
Ãîðå - äîëî. 0
Íå ìè õàðåñâà. 0
 
Някой беше дал кода (в коментарите) и го сложих и пак не става, пак боза..

Код:
CREATE TABLE `otgovori` (
`o_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`v_id` varchar(5) NOT NULL,
`otgovor` varchar(250) NOT NULL,
`rezultat` varchar(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`o_id`)
);


CREATE TABLE `vaprosi` (
`v_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`vapros` varchar(250) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`v_id`)
);

CREATE TABLE `ip` (
`ip_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`v_id` varchar(10) NOT NULL,
`uip` varchar(250) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ip_id`)
);

Този..
 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
сложи това в индекса на тая система
 
Ем, аз кода от индекса на системата съм го сложил в индекса на сайта. Всичко си работи както трябва, но не и енкодинга..

## Може ли с "include" да се направи? Да не е кода в индекса на сайта?
 
Formula1 каза:
Ем, аз кода от индекса на системата съм го сложил в индекса на сайта. Всичко си работи както трябва, но не и енкодинга..

## Може ли с "include" да се направи? Да не е кода в индекса на сайта?
може
ПС: я пробвай
Код:
<?php
include('/config.php'); // Инклудваме конфиг файла
$ip= getenv("REMOTE_ADDR"); //Взимаме ИП адреса на потребителя
$sql="SELECT * FROM vaprosi ORDER BY v_id DESC LIMIT 0 , 1"; //Селектираме последния записан въпрос в БД
$rez=mysql_query($sql,$link);
$red=mysql_fetch_array($rez);
$vapros=$red['vapros'];//Това е променливата с въпроса
$v_id=$red['v_id']; //Това е променливата с ИД номера на въпроса

$sql1="SELECT * FROM ip WHERE `uip` LIKE '$ip' AND `v_id` LIKE '$v_id' ";//Селектираме от таблицата с ИП адреси дали има записан ИП адреса на потребителя и ИД на въпроса , т.е. дали е гласувал вече.
$rez1=mysql_query($sql1,$link);
$chekip=mysql_num_rows($rez1); //Ако даден потребител е гласувал ще върне резултат по голям от 0 в противен случаи ще върне 0

$sql1="SELECT * FROM ip WHERE `v_id` LIKE '$v_id'";
$rez1=mysql_query($sql1,$link);
$broiip=mysql_num_rows($rez1); //Взимаме броя на общо гласувалите в анкетата като селектираме ИП адресите които са записани за даден въпрос

echo $vapros."<br /><br />"; //Принтираме Въпроса


//Проверяваме дали потребителя е гласувал ако не е изписваме формата за гласуване
if($chekip==0){


$sql="SELECT * FROM otgovori WHERE v_id LIKE '$v_id'";//Селектираме всички отговори със ИД($v_id) на въпроса.
$rez=mysql_query($sql,$link) or die(mysql_error());


echo"<form action="/sendvote.php" method="POST" >";

//С цикала while принтираме отговорите
while($red=mysql_fetch_array($rez)){
//С радио бутона изпращаме $о_id ( ид на въпроса) към формата такаче да бъде променено точно това поле от БД.
echo $red['otgovor']."<input type="radio" name="vote" value="".$red['o_id']."" /><br />";
}
echo"<input type="Submit" value="Гласувай!" class="submit" />";
}//Тази част от кода се изпалнява ако потребителя вече е гласувал т.е. акo $chekip получи стоиност по голяма от 0
else{
//Селектираме отговорите от таблица отговори за съответния въпрос
$sql="SELECT * FROM otgovori WHERE v_id LIKE '$v_id'";
$rez=mysql_query($sql,$link); 

//Отново с цикъл ги принтираме
while($red=mysql_fetch_array($rez)){ 

echo $red['otgovor']." [".$red['rezultat']."] <br />"; 


$procent=$red['rezultat']*(100/$broiip) ;

 echo "<img src="/bar_left.gif" alt="" border="0" /><img src="/vote.gif" style="width:$procent%; height:9px" alt="" border="0" /><img src="/bar_right.gif" alt="" border="0" /><br />";

}

$allv = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(ip_id) FROM ip"),0);


}

mysql_close($link);
?>
 
Още по зле..
Код:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 232: include(config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 232: include(config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 232: include() [function.include]: Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.')
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 235: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 236: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 241: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 242: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 245: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 246: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource


[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/vol8/byethost17.com/b17_3194079/htdocs/index.php on line 256: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource
 
Код:
 CREATE TABLE `ip` (
`ip_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`v_id` varchar(10) NOT NULL,
`uip` varchar(250) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ip_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

CREATE TABLE `otgovori` (
`o_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`v_id` varchar(5) NOT NULL,
`otgovor` varchar(250) character set cp1251 NOT NULL,
`rezultat` varchar(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`o_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

CREATE TABLE `vaprosi` (
`v_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`vapros` varchar(250) character set cp1251 NOT NULL,
PRIMARY KEY (`v_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

пробвай тъй
 
Не стана и за това сложих друга анкета. Само, че проблема там е като гласижаш и се оплесква всчико. Смисъл се размества сайта.
 
Formula1 каза:
Не стана и за това сложих друга анкета. Само, че проблема там е като гласижаш и се оплесква всчико. Смисъл се размества сайта.
Еми ако не е 100% няма да е така, а то няма как един отговор да е 100%
 
в индекса намери този ред


echo "<img src=\"bar_left.gif\" alt=\"\" border\"0\" /><img src=\"vote.gif\" style=\"width:$procent; height:9px\" alt=\"\" border\"0\" /><img src=\"bar_right.gif\" alt=\"\" border\"0\" /><br />";
}


и промени еи това height.. пробвай
 

Горе