Проблем със скрипт- последни теми в форума

confiscate

Registered
Здравейте. Взех този скрипт от вашия сайт:
Код:
 <?php

$connection = mysql_connect("localhost", "user", "pass");
$db = mysql_select_db("dbname", $connection);

$query = mysql_query("select * from phpbb_topics order by topic_last_post_id desc limit 0,10");
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
print "<tr><td>";
print "<font color=\"#FF0000\">-</font>";
$forum = $rwz[forum_name];
$catid = $rwz[cat_id];
$qry2 = mysql_query("select * from phpbb_categories where cat_id='$catid'");
$rwz2 = mysql_fetch_array($qry2);
$cat = $rwz2[cat_title];
if (strlen($rows[topic_title])>1){
printf("<a href=\"forums/viewtopic.php?t=%d\">%s %s</a> [%d]", $rows[topic_id], $cat, ((strlen($rows[topic_title])>42)?substr($rows[topic_title],0,42)."...": $rows[topic_title]), $rows[topic_replies]);
}
}

?><

Скрипта по принцип тръгва , но не се подреждат темите една под друга , а ето така


Как мога да го оправя ? Благодаря предварително !!!!
 
Код:
<? 

$user="user на базата данни"; 
$pass="pass на базата данни"; 
$db="име на базата данни"; 
$broi_temi="10";// Колко последни теми да показва 
$broi_bukvi="35";//До колко букви от заглавието на темата да показва 
mysql_connect(localhost,$user,$pass); 
mysql_select_db($db) or die( "Unable to select database"); 
$query="SELECT topic_time , topic_title,forum_id,topic_id, topic_replies,topic_type from phpbb_topics ORDER BY topic_time "; 
$result=mysql_query($query); 
$num=mysql_num_rows($result); 
mysql_close(); 

$ii=$num-$broi_temi; 
for ($i=$num-1; $i>$ii;$i--) 
{ 
$tema=mysql_result($result,$i,"topic_title"); 
$id=mysql_result($result,$i,"forum_id"); 
$topic_broi=mysql_result($result,$i,"topic_replies"); 
$topic_id=mysql_result($result,$i,"topic_id"); 
$topic=mysql_result($result,$i,"topic_type"); 

if($topic=="1") 
{$vazna='Важна:';} 
elseif($topic=="2") 
{$vazna='Съобщение:';} 
elseif($topic_status=="1") 
{$vazna='Заключена:';} 
else 
{$vazna='';} 

if (strlen($tema)>$broi_bukvi) 
{$totchki='...';} 
else 
{$totchki='';} 

$tema=substr($tema,0 , $broi_bukvi); 
echo" $vazna<a href='Пътя до папката на форума/viewtopic.php?t=$topic_id' >$tema$totchki ($topic_broi)</a><br/>"; 
} 


?>

ето при този код няма да имаш проблем лично аз го използвам !!
 
Има още поне 3 скрипта за последни теми а ти избра точно този.

Виж този:

http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=616
 
Ето ти твоя код:


<?php

$connection = mysql_connect("localhost", "user", "pass");
$db = mysql_select_db("dbname", $connection);

$query = mysql_query("select * from phpbb_topics order by topic_last_post_id desc limit 0,10");
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
print "<tr><td>";
print "<font color=\"#FF0000\">-</font>";
$forum = $rwz[forum_name];
$catid = $rwz[cat_id];
$qry2 = mysql_query("select * from phpbb_categories where cat_id='$catid'");
$rwz2 = mysql_fetch_array($qry2);
$cat = $rwz2[cat_title];
if (strlen($rows[topic_title])>1){
printf("<a href=\"forums/viewtopic.php?t=%d\">%s %s</a> [%d]", $rows[topic_id], $cat, ((strlen($rows[topic_title])>42)?substr($rows[topic_title],0,42)."...": $rows[topic_title]), $rows[topic_replies]);

}
echo "<br/>";
}

?>


НЕ си дал целия код.
Има някакви таблици и т.н.
 
Ами не знам аз мисля че тука нещо бъркам
Код:
$vazna<a href='Пътя до папката на форума/viewtopic.php?t=$topic_id' >$tema$totchki ($topic_broi)</a><br/>";
}

Аз го пиша
Код:
$vazna<a href='http://localhost/phpBB2/viewtopic.php?t=$topic_id' >$tema$totchki ($topic_broi)</a><br/>";
}
 
Не е нужно да исписваш целият път.
Ако да кажеме този код ти е в началната страница , и в тази папка кадето е началната страница е папката със форума може да напишеш :Примерно папката със форумае phpBB2
Код:
$vazna<a href='./phpBB2/viewtopic.php?t=$topic_id' >$tema$totchki ($topic_broi)</a><br/>";
}
 
Ами да 3 са на локалния пробни да видя дали скрипта ще работи иначе аз ще го използвам за истински форум на сайт.
 

Горе