Проблем с админ панел логин-а

088777_

Registered
Проблема ми е, че картинката зад логин формата на повечето хора им излиза от ляво а формата от дясно. Как да го оправя?

Ето кода от формата:

Код:
<?php
session_start();
include("../admin/connect.php");
if (!isset($_SESSION['login']) && isset($_POST['submit']) && $_POST['nickname'] == 'NICK' && $_POST['password'] == 'PASS') {
$_SESSION['login'] = TRUE;
}
if (!isset($_SESSION['login'])) {
?>
<link href="../admin/codes/login.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../admin/codes/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<br>
<form action="" method="post">
<table class="tbst"><tbody>
<b><br><center>Вход към админ панела!<br><br></center></b>
<tr><td><center>Псевдоним на админа</center></td></tr>
<tr><td><center><input type="text" name="nickname" size="20" class="user"></center></td></tr>
<tr><td><center>Парола на админа:</center></td></tr>
<tr><td><center><input type="password" name="password" size="20" class="pass"></center></td></tr>
<tr><td><center><br><input type="submit" name="submit" value="Влез в админ панела!" class="btnst"></center></td></tr>
</tbody></table>
</form><br><div align="center"><img src="imgpan/copyring.gif" border="0"></div><br>
<?php
exit;
}
include("../admin/style1.html");
?>
<table style="border:1px solid black; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('../admin/imgpan/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Успешен вход!</b></td></tr></table>
<table style="border:1px solid black; color:#666666; padding: 10px; background:url('../admin/imgpan/backgr.jpg'); -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td><font color="#FFFFFF"><div align="center">Добре дошли в администраторския панел.</div></font></td></tr></table>
<?
include("../admin/style2.html");
?>

login.css
Код:
/** Начало :: Login form style **/
.user {
border: 0;
height: 20px;
background: url(../imgpan/user.gif) 2px 2px no-repeat;
padding-left: 20px;
font-weight: bold;
font-size: 10px;
color: #CCCCCC;
}

.pass {
border: 0;
height: 20px;
background: url(../imgpan/pass.gif) 2px 2px no-repeat;
padding-left: 20px;
font-weight: bold;
font-size: 10px;
color: #CCCCCC;
}
/** Край :: Login form style **/

/** Начало :: Login form background style **/
.tbst {
background: url(../imgpan/background.gif) 547px 1px no-repeat;
}
/** Край :: Login form background style **/

/** Начало :: Button style **/
.btnst {
border: 0;
height: 18px;
background: no-repeat;
padding-left: 5px;
font-weight: bold #666666;
}
/** Край :: Button style **/
 
Искам да излиза еднакво на всякакви размери, браузари... Тоест да е центрирано на всички браузари.
 

Горе