Проблем с анкетата

topchokt

Registered
Здравейте пак имам проблем със тъпъта анкета вижте как ми излиза http://cskarnobat.no-ip.biz ако някой знае от какво е нека каже .
 
svilkaa каза:
Дай си кода.
На кое ? На function_poll.php ли ?
Код:
<?php
function poll($promenliva) { // създаваме функция
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
include("conf.php"); // добавяме файла за връзка с BD
if (isset($promenliva) && is_numeric($promenliva)) { // проверяваме дали сме задали стойност на функцията и ако сме задали дали е число
$poll_here = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM poll WHERE id = '$promenliva' LIMIT 1")); // взимаме дадената анкета
if ($poll_here > 0) { // ако анкетата съществува нея ще изкарваме в страницата
$poll_query = mysql_query("SELECT * FROM poll WHERE id = '$promenliva' LIMIT 1");
$poll = mysql_fetch_array($poll_query);
$poll_broi = mysql_num_rows($poll_query);
} else { // ако не съществува ще изкараме най-новата добавена анкета
$poll_query = mysql_query("SELECT * FROM poll ORDER BY id DESC LIMIT 1");
$poll = mysql_fetch_array($poll_query);
$poll_broi = mysql_num_rows($poll_query);
}
} else { // ако не сме избрали точно дадена анкета ще вземеме последната добавена
$poll_query = mysql_query("SELECT * FROM poll ORDER BY id DESC LIMIT 1");
$poll = mysql_fetch_array($poll_query);
$poll_broi = mysql_num_rows($poll_query);
}

if ($poll_broi > 0) { // ако изобщо съществува анкета
if ($poll['status'] == 1) { // проверяваме дали сме включили анкетата
$dali_si_glasuval = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM ips WHERE ip = '$ip' AND id = '".$poll['id']."'"));
if ($dali_si_glasuval == 0) { // проверяваме дали потребителя е гласувал. Ако не е му позволяваме да гласува
if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST['vote']) && is_numeric($_POST['vote'])) { // малко защити :P
$vote = $_POST['vote'];
$dali_taq_anketa = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id = '$vote' LIMIT 1"));
if ($dali_taq_anketa['id_poll'] == $poll['id']) { // проверяваме дали отговора е точно към тази анкета
mysql_query("UPDATE otgovori SET broi = broi + 1 WHERE id = '$vote' LIMIT 1");
mysql_query("INSERT INTO ips (id,ip) VALUES ('".$poll['id']."','$ip')");

if ($poll['podrejdane'] == 1) { $order_by = "ORDER BY id ASC"; } // ако е избран тип стандартно подреждане
elseif ($poll['podrejdane'] == 2) { $order_by = "ORDER BY broi DESC"; } // ако е избран тип подреждане по гласове

$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' $order_by");
$query = mysql_query("SELECT SUM(broi) as kolko FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' GROUP BY id_poll");
$votes = mysql_fetch_array($query);
$votes = $votes['kolko'];
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<table border="0">
<?php
// изкарваме резултатите от анкетата
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) {
$procent = $row_otgovori['broi'] * (100/$votes); // смятаме процентите
$procent = round($procent); // закръгляме ги
?>
<tr><td><?=$row_otgovori['otgovor']?></td><td><img src="images/bar_left.png" height="9" border="0"><img src="images/vote.png" width="<?=$procent?>" height="9" border="0"><img src="images/bar_right.png" height="9" border="0"></td><td><?=$row_otgovori['broi']?></td></tr>
<?php
}
?>
</table><br>
<?php
}
} else {
$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' ORDER BY id ASC");
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<form action="" method="post">
<?php
// тук извеждаме формата за гласуване с възможните отговори
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) { ?>
<input type="radio" name="vote" value="<?=$row_otgovori['id']?>"> <?=$row_otgovori['otgovor']?><br>
<?php } ?>
<input type="submit" name="submit" value="Гласувай">
</form>
<?php
}
} else { // ако е гласувал му извеждаме резултатите
if ($poll['podrejdane'] == 1) { $order_by = "ORDER BY id ASC"; } // ако е избран тип стандартно подреждане
elseif ($poll['podrejdane'] == 2) { $order_by = "ORDER BY broi DESC"; } // ако е избран тип подреждане по гласове

$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' $order_by");
$query = mysql_query("SELECT SUM(broi) as kolko FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' GROUP BY id_poll");
$votes = mysql_fetch_array($query);
$votes = $votes['kolko'];
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<table border="0">
<?php
// изкарваме резултатите от анкетата
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) {
$procent = $row_otgovori['broi'] * (100/$votes); // смятаме процентите
$procent = round($procent); // закръгляме ги
?>
<tr><td><?=$row_otgovori['otgovor']?><br /><img src="images/bar_left.png" height="9" border="0"><img src="images/vote.png" width="<?=$procent?>" height="9" border="0"><img src="images/bar_right.png" height="9" border="0"><br />Гласове: <?=$row_otgovori['broi']?> (<?=$procent?>%)</td></tr>
<?php
}
?>
</table><br>
Гласували: <b><?=$votes?></b>
<?php
}
} else { // ако е изключена ще показваме само резултатите без да даваме право да гласуват
if ($poll['podrejdane'] == 1) { $order_by = "ORDER BY id ASC"; } // ако е избран тип стандартно подреждане
elseif ($poll['podrejdane'] == 2) { $order_by = "ORDER BY broi DESC"; } // ако е избран тип подреждане по гласове

$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' $order_by");
$query = mysql_query("SELECT SUM(broi) as kolko FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' GROUP BY id_poll");
$votes = mysql_fetch_array($query);
$votes = $votes['kolko'];
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<table border="0">
<?php
// изкарваме резултатите от анкетата
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) {
$procent = $row_otgovori['broi'] * (100/$votes); // смятаме процентите
$procent = round($procent); // закръгляме ги
?>
<tr><td><?=$row_otgovori['otgovor']?></td><td><img src="images/bar_left.png" height="9" border="0"><img src="images/vote.png" width="<?=$procent?>" height="9" border="0"><img src="images/bar_right.png" height="9" border="0"></td><td>Гласове: <?=$row_otgovori['broi']?> (<?=$procent?>%)</td></tr>
<?php
}
?>
</table><br>
Общо гласове: <b><?=$votes?></b>
<?php
}
} else {
echo "Няма такава анкета или все още няма добавени анкети!"; // изкарваме съобщение, че няма такава анкета или изобщо не сме добавили
}
}
?>
 

Горе