Проблем с влизането..

AirwaveS

Registered
Когато искам да се регистрирам в сайта си: http://op-op.info/ се регистрирам, но изобщо не изписва, че съм се регистрирал успешно, но иначе се регистрирам, защото в "Потребители" ме има. След това когато искам да си вляза в акаунта пиша името и парола и само за 1 секунда ми изписва "Зареждане", но така и не ме логва, а отдолу в "Онлайн Потребители" ме има като онлайн. От какво може да е това, какво да правя?
 
AirwaveS каза:
Когато искам да се регистрирам в сайта си: http://op-op.info/ се регистрирам, но изобщо не изписва, че съм се регистрирал успешно, но иначе се регистрирам, защото в "Потребители" ме има. След това когато искам да си вляза в акаунта пиша името и парола и само за 1 секунда ми изписва "Зареждане", но така и не ме логва, а отдолу в "Онлайн Потребители" ме има като онлайн. От какво може да е това, какво да правя?
Имаш ли echo или нещо дето изкарва съобщение, че си готов? :?:
 
login.php
Код:
<?php
if (!defined('IN_MEDIA')) die("Hacking attempt");
if ($isLoggedIn) {
	echo "<center><b>You had login</b></center>";
	exit();
}
if ($_POST['login']) {
	$warn = '';
	$name = m_htmlchars(stripslashes(trim(urldecode($_POST['name']))));
	$pwd = stripslashes(urldecode($_POST['pwd']));
	$q = $mysql->query("SELECT user_id FROM ".$tb_prefix."user WHERE user_name = '".$name."' AND user_password = '".md5($pwd)."'");
	if (!$mysql->num_rows($q)) {
		if (m_check_random_str($pwd,15))
			$q = $mysql->query("SELECT user_id FROM ".$tb_prefix."user WHERE user_name = '".$name."' AND (user_new_password = '".$pwd."' AND user_new_password != '')");
		if (!$mysql->num_rows($q))	
			$warn .= "Invalid ID or password.<br>Please try again.<br>";
	}
	if ($warn) echo "<b>Error</b> : <br>".$warn;
	else {
		$r = $mysql->fetch_array($q);
		$_SESSION['user_id'] = $r['user_id'];
		$salt = 'Nothing';
		$identifier = md5($salt.IP.$r['user_id'].$salt);
		$timeout = NOW + 2*60*60;
		m_setcookie('USER', $identifier);
		$mysql->query("DELETE FROM ".$tb_prefix."online WHERE sid = '".SID."'");
		$mysql->query("UPDATE ".$tb_prefix."user SET user_online = 1, user_ip = '".IP."', user_identifier = '".$identifier."', user_timeout = '".$timeout."' WHERE user_id = '".$r['user_id']."'");
	}
	exit();
}
else {
	$main = $tpl->get_tpl('login');
	$tpl->parse_tpl($main);
}
?>
register.php
Код:
<?php
if (!defined('IN_MEDIA')) die("Hacking attempt");
if ($isLoggedIn) {
	echo "<center><b>You logged on</b></center>";
	exit();
}
if ($_POST['reg']) {
	$warn = '';
	$name = m_htmlchars(stripslashes(trim(urldecode($_POST['name']))));
	$pwd = md5(stripslashes(urldecode($_POST['pwd'])));
	$email = stripslashes(trim(urldecode($_POST['email'])));
	$sex = ($_POST['sex'])?$_POST['sex']:1;
	
	if ($mysql->num_rows($mysql->query("SELECT user_id FROM ".$tb_prefix."user WHERE user_name = '".$name."'"))) $warn .= "This ID is not available<br>";
	
	if (!m_check_email($email)) $warn .= "Email error !<br>";
	elseif ($mysql->num_rows($mysql->query("SELECT user_id FROM ".$tb_prefix."user WHERE user_email = '".$email."'"))) $warn .= "This email is not available<br>";
	
	if ($warn) echo "<b>Error</b> : <br>".$warn;
	else {
		$playlist_id = m_random_str(20);
		$mysql->query("INSERT INTO ".$tb_prefix."user (user_name,user_password,user_email,user_sex,user_regdate,user_playlist_id) VALUES ('".$name."','".$pwd."','".$email."','".$sex."',NOW(),'".$playlist_id."')");
	}
	exit();
}
$main = $tpl->get_tpl('register');
$tpl->parse_tpl($main);
?>
 

Горе