Проблем с показване на потребители.

terorr

Registered
Значи сложих си тази система
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=2641
Но като цъкан да видя на някой профила пише не сте избрали юзър
Кода на файла profile.php е

<?php
include ("inc/head.php");
$ses = session_id();
$query = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE session='$ses'");
$red = mysql_num_rows($query);
if ($red != NULL) {
$my_ime = mysql_result($query, "0", "username");
if($_GET['username'] == NULL) {
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Информация</td>
</tr>
<tr>
<td>';
echo '<center>Не сте избрали юзър!</center>';
echo '
</td>
</tr>
</table>';
}
else {
echo '
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Разглеждане на профил</td>
</tr>
<tr>
<td>';
if (!isset($_GET['username'])){
$getusername = mysql_query("SELECT * from users order by id asc");
while ($user = mysql_fetch_array($getusername)) {
}
}
else {
$getusername = mysql_query("SELECT * from users where username = '$_GET[username]'");
$usernamenum = mysql_num_rows($getusername);
if ($usernamenum == 0) {
echo ("Няма потребител");
}
else {
$profile = mysql_fetch_array($getusername);
echo'
<table width="60%" border="0">
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2" align="center">Информация</td>
</tr>
<tr>
<td> </td></tr>
<tr>
<td>Потребителско име:</td>
<td>'.$profile['username'].'</td>
</tr>
<tr>
<td>Ранг:</td>
<td>';
if($profile['level'] == "1") {
echo "Потребител";
}
if($profile['level'] == "2") {
echo "Модератор";
}
if($profile['level'] == "3") {
echo "Администратор";
}
if($profile['level'] == "4") {
echo "VIP";
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td>Дата на регистрация:</td>
<td>'.$profile['date'].'</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td>Skype:</td>
<td>';
if($profile['skype'] == NULL) {
echo 'Не е указано';
}
else {
echo $profile['skype'];
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Ел. поща:</td>
<td>';
if($profile['email'] == NULL) {
echo 'Не е указан';
}
else {
echo $profile['email'];
}
echo '
</table>
';
}
}
echo '</td>
</tr>
</table>';
}
}
else
{
@no_session();
}
?>
 
<?php
include ("inc/head.php");
$ses = session_id();
$query = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE session='$ses'");
$red = mysql_num_rows($query);
if ($red != NULL) {
$my_ime = mysql_result($query, "0", "username");
if(!isset($_GET['username'])) {
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Информация</td>
</tr>
<tr>
<td>';
echo '<center>Не сте избрали юзър!</center>';
echo '
</td>
</tr>
</table>';
}
else {
echo '
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Разглеждане на профил</td>
</tr>
<tr>
<td>';
if (isset($_GET['username'])){
$getusername = mysql_query("SELECT * from users order by id asc");
while ($user = mysql_fetch_array($getusername)) {
}
}
else {
$getusername = mysql_query("SELECT * from users where username = '$_GET[username]'");
$usernamenum = mysql_num_rows($getusername);
if ($usernamenum == 0) {
echo ("Няма потребител");
}
else {
$profile = mysql_fetch_array($getusername);
echo'
<table width="60%" border="0">
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2" align="center">Информация</td>
</tr>
<tr>
<td> </td></tr>
<tr>
<td>Потребителско име:</td>
<td>'.$profile['username'].'</td>
</tr>
<tr>
<td>Ранг:</td>
<td>';
if($profile['level'] == "1") {
echo "Потребител";
}
if($profile['level'] == "2") {
echo "Модератор";
}
if($profile['level'] == "3") {
echo "Администратор";
}
if($profile['level'] == "4") {
echo "VIP";
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td>Дата на регистрация:</td>
<td>'.$profile['date'].'</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td>Skype:</td>
<td>';
if($profile['skype'] == NULL) {
echo 'Не е указано';
}
else {
echo $profile['skype'];
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Ел. поща:</td>
<td>';
if($profile['email'] == NULL) {
echo 'Не е указан';
}
else {
echo $profile['email'];
}
echo '
</table>
';
}
}
echo '</td>
</tr>
</table>';
}
}
else
{
@no_session();
}
?>
 
Оо в случея ,ако е с ид ще стане

<?php
include ("inc/head.php");
$ses = session_id();
$query = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE session='$ses'");
$red = mysql_num_rows($query);
if ($red != NULL) {
$my_ime = mysql_result($query, "0", "username");
if(!isset($_GET['id'])) {
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Информация</td>
</tr>
<tr>
<td>';
echo '<center>Не сте избрали юзър!</center>';
echo '
</td>
</tr>
</table>';
}
else {
echo '
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Разглеждане на профил</td>
</tr>
<tr>
<td>';
if (isset($_GET['id'])){
$getusername = mysql_query("SELECT * from users order by id asc");
while ($user = mysql_fetch_array($getusername)) {
}
}
else {
$getusername = mysql_query("SELECT * from users where id = '$_GET[id]'");
$usernamenum = mysql_num_rows($getusername);
if ($usernamenum == 0) {
echo ("Няма потребител");
}
else {
$profile = mysql_fetch_array($getusername);
echo'
<table width="60%" border="0">
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2" align="center">Информация</td>
</tr>
<tr>
<td> </td></tr>
<tr>
<td>Потребителско име:</td>
<td>'.$profile['username'].'</td>
</tr>
<tr>
<td>Ранг:</td>
<td>';
if($profile['level'] == "1") {
echo "Потребител";
}
if($profile['level'] == "2") {
echo "Модератор";
}
if($profile['level'] == "3") {
echo "Администратор";
}
if($profile['level'] == "4") {
echo "VIP";
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td>Дата на регистрация:</td>
<td>'.$profile['date'].'</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td>Skype:</td>
<td>';
if($profile['skype'] == NULL) {
echo 'Не е указано';
}
else {
echo $profile['skype'];
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Ел. поща:</td>
<td>';
if($profile['email'] == NULL) {
echo 'Не е указан';
}
else {
echo $profile['email'];
}
echo '
</table>
';
}
}
echo '</td>
</tr>
</table>';
}
}
else
{
@no_session();
}
?>
 
<?php
include ("inc/head.php");
$ses = session_id();
$query = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE session='$ses'");
$red = mysql_num_rows($query);
if ($red != NULL) {
$my_ime = mysql_result($query, "0", "username");
if(!isset($_GET['id'])) {
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Информация</td>
</tr>
<tr>
<td>';
echo '<center>Не сте избрали юзър!</center>';
echo '
</td>
</tr>
</table>';
}
else {
echo '
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>Разглеждане на профил</td>
</tr>
<tr>
<td>';
}
else {
$getusername = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = '$_GET[id]'");
$usernamenum = mysql_num_rows($getusername);
if ($usernamenum == 0) {
echo ("Няма потребител");
}
else {
$profile = mysql_fetch_array($getusername);
echo'
<table width="60%" border="0">
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2" align="center">Информация</td>
</tr>
<tr>
<td> </td></tr>
<tr>
<td>Потребителско име:</td>
<td>'.$profile['username'].'</td>
</tr>
<tr>
<td>Ранг:</td>
<td>';
if($profile['level'] == "1") {
echo "Потребител";
}
if($profile['level'] == "2") {
echo "Модератор";
}
if($profile['level'] == "3") {
echo "Администратор";
}
if($profile['level'] == "4") {
echo "VIP";
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td>Дата на регистрация:</td>
<td>'.$profile['date'].'</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td>Skype:</td>
<td>';
if($profile['skype'] == NULL) {
echo 'Не е указано';
}
else {
echo $profile['skype'];
}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Ел. поща:</td>
<td>';
if($profile['email'] == NULL) {
echo 'Не е указан';
}
else {
echo $profile['email'];
}
echo '
</table>
';
}
}
echo '</td>
</tr>
</table>';
}
}
else
{
@no_session();
}
?>
 

Горе