Проблем с разположение на менюта

m1t3

Registered
http://www.potter-life.com/joomla/

искам да стане това: http://web-tourist.net/project/m1t3/menu.gif

Код:
<?php
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Restricted access' );
// needed to seperate the ISO number from the language file constant _ISO
$iso = explode( '=', _ISO );
// xml prolog
echo '<?xml version="1.0" encoding="'. $iso[1] .'"?' .'>';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<?php mosShowHead(); ?>
<?php
if ( $my->id ) {
	initEditor();
}
$collspan_offset = ( mosCountModules( 'right' ) + mosCountModules( 'user2' ) ) ? 2 : 1;
//script to determine which div setup for layout to use based on module configuration
$user1 = 0;
$user2 = 0;
$colspan = 0;
$right = 0;
// banner combos

//user1 combos
if ( mosCountModules( 'user1' ) + mosCountModules( 'user2' ) == 2) {
	$user1 = 2;
	$user2 = 2;
	$colspan = 3;
} elseif ( mosCountModules( 'user1' ) == 1 ) {
	$user1 = 1;
	$colspan = 1;
} elseif ( mosCountModules( 'user2' ) == 1 ) {
	$user2 = 1;
	$colspan = 1;
}

//right based combos
if ( mosCountModules( 'right' ) and ( empty( $_REQUEST['task'] ) || $_REQUEST['task'] != 'edit' ) ) {
	$right = 1;
}
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
<link href="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/templates/rhuk_solarflare_ii/css/template_css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>

<div align="center">
	<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="722">
		<tr>
			<td class="outline">
		 		<div id="buttons_outer">
		 		 <div id="buttons_inner">
						<div id="buttons">
						<?php mosLoadModules ( 'user3', -1); ?>
						</div>
					</div>
		 		</div>
		 		<div id="search_outer">
		 		 <div id="search_inner">
		 		 <?php mosLoadModules ( 'user4', -1 ); ?>
		 		 </div>
		 		</div>
		 		<div class="clr"></div>
		 		<div id="header_outer">
		 			<div id="header">
		 			 
		 			</div>
		 			<div id="top_outer">
						<div id="top_inner">
						<?php
			 			if ( mosCountModules( 'top' ) ) {
			 				mosLoadModules ( 'top', -2 );
			 			} else {
			 				?>
			 				<span class="error">Top Module Empty</span>
			 				<?php
			 			}
			 			?>
						 </div>
				 </div>
		 		</div>
		 		<div id="left_outer">
		 			<div id="left_inner">
		 			<?php mosLoadModules ( 'left', -2 ); ?>
		 			</div>
		 		</div>
		 		<div id="content_outer">
					<div id="content_inner">
					<?php
		 			if ( mosCountModules ('banner') ) {
		 				?>
		 				<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="content_table">
						<tr>
								<td>
									<div id="banner_inner">
									<img src="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/templates/rhuk_solarflare_ii/images/advertisement.png" alt="advertisement.png, 0 kB" title="advertisement" border="0" height="8" width="468" /><br />
			 					<?php mosLoadModules( 'banner', -1 ); ?><br />
									</div>
									<div id="poweredby_inner">
										<img src="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/templates/rhuk_solarflare_ii/images/powered_by.png" alt="powered_by.png, 1 kB" title="powered_by" border="0" height="68" width="165" /><br />
									</div>
								</td>
							</tr>
							</table>
							<?php
		 			}
		 			?>
		 			<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="content_table">
						<tr valign="top">
							<td width="99%">
								<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="content_table">

								<?php
								if ($colspan > 0) {
								?>
									<tr valign="top">
										<?php
				 					if ( $user1 > 0 ) {
				 						?>
				 						<td width="50%">
				 							<div class="user1_inner">
				 							<?php mosLoadModules ( 'user1', -2 ); ?>
				 							</div>
				 						</td>
				 						<?php
				 					}
				 					if ( $colspan == 3) {
										 ?>
											<td width="2">
												<img src="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/templates/rhuk_solarflare_ii/images/spacer.png" alt="" title="spacer" border="0" height="10" width="2" />
											</td>
										<?php
										}
				 					if ( $user2 > 0 ) {
				 						?>
				 						<td width="50%">
				 							<div class="user2_inner">
				 							<?php mosLoadModules ( 'user2', -2 ); ?>
				 							</div>
				 						</td>
				 						<?php
				 					}
										?>
									</tr>
									<tr>
										<td colspan="<?php echo $colspan; ?>">
											<img src="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/templates/rhuk_solarflare_ii/images/spacer.png" alt="" title="spacer" border="0" height="2" width="100" /><br />
										</td>
									</tr>
									<?php
									}
								?>
								<tr>
									<td colspan="<?php echo $colspan; ?>">
										<div id="pathway_text">
										<?php mosPathWay(); ?>
										</div>
									</td>
								</tr>
								<tr>
									<td colspan="<?php echo $colspan; ?>" class="body_outer">
				 					 <?php mosMainBody(); ?>
									</td>
								</tr>
								</table>


							</td>
							<?php
							if ( $right > 0 ) {
		 				?>
		 				<td>
			 				<div id="right_outer">
			 					<div id="right_inner">
			 					<?php mosLoadModules ( 'right', -2 ); ?>
			 					</div>
			 				</div>
		 				</td>
		 				<?php
		 			}
		 			?>

						</tr>
						</table>
		 		</div>
		 	</div>
		 </td>
	 </tr>
 </table>
</div>
<?php include_once( $GLOBALS['mosConfig_absolute_path'] . '/includes/footer.php' ); ?>
<?php mosLoadModules( 'debug', -1 );?>
</body>
</html>
 
Отгоре дето ти е начало , форум и тея трябва да отговарят на colspan = 3 не съм ти гледал сорса , но провери . Голямата снимка също е colspan = 3 , вече след това си нареждаш трите колони като всяка да отговаря най добре на 1 ред .
 
Можеш ли да обясниш пак или да дадеш пример, че не те разбрах нещо
 
<table align="center" border="1" bgcolor="#ffffff" width="80%" height="300" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<td colspan="3" >Новини,форум и ...</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Голямата снимка</td>
</tr>
<tr align="center">
<td> основно меню</td>
<td> Последни новини , Популярно</td>
<td> Анкета ли какво беше</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"> тука ако искаш за копирайт обикновено</td>
</tr>
</table>
 
Пробвах нищо не стана
Може да не го правя като хората я дай целия готов код да пробвам
 

Горе